Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Matemaattisen analyysin jatkokurssi

Kurssikoodi

78122

Tyyppi

Perusopintoja.

Kurssisivut

Matemaattisen analyysin jatkokurssi, kevät 2009
Matemaattisen analyysin jatkokurssi, kevät 2010
Matemaattisen analyysin jatkokurssi, kevät 2011
Matemaattisen analyysin jatkokurssi, kevät 2012

Asema opinnoissa

Matemaattisen analyysin jatkokurssi on erityisesti valtiotieteellisen tiedekunnan (kansantaloustiede, tilastotiede) opiskelijoille suunnitellun matematiikan perusopintokokonaisuuden osa.

Laajuus

10 op

Esitietovaatimukset

Matemaattisen analyysin kurssi (tai vastaavat tiedot).