Child pages
  • Tutkielmaseminaari, kevät 2009

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Tutkielmaseminaari, kevät 2009

Luennoitsija

prof. Ritva Hurri-Syrjänen

Tyyppi

Syventävä opinto.

Luentoajat

Viikot 3-9 ja 12-18 to 10-12, pe 10-12 B322.

Pääsiäisloma 9.-15.4.

Asema opinnoissa

Seminaari on tarkoitettu graduvaiheessa oleville opiskelijoille, jotka opiskelevat matematiikan aineenopettajaksi tai joiden gradu liittyy analyysiin.

Ilmoittaudu luennolla