Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Johdatus todennäköisyyslaskentaan, kevät 2009
Johdatus todennäköisyyslaskentaan, kevät 2010
Johdatus todennäköisyyslaskentaan, kevät 2011
Johdatus todennäköisyyslaskentaan, kevät 2012
Introduction to Probability, fall 2011 Johdatus todennäköisyyslaskentaan, kevät 2014

Sisältö

Todennäköisyys, satunnaismuuttujan käsite, tärkeimmät jakaumat, tunnusluvut, symmetrinen tn-kenttä, kombinatoriikkaa, suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvolause.

...