Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Fourier-analyysi

Kurssikoodi

57353

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Fourier-analyysi, kevät 2009
Fourier-analyysi, syksy 2011

Sisältö

  • Fourier'n sarjojen ja integraalien perusominaisuuksia
  • Singulaarisista integraaleista

Laajuus

10 op.

Esitietovaatimukset

Mitta ja integraali, Reaalianalyysi I