Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Henkivakuutusmatematiikka

Kurssikoodi

57441

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Henkivakuutusmatematiikka, syksy 2008
Henkivakuutusmatematiikka, syksy 2010

Sisältö

Ydinaines

Deterministinen korkoteoria
Kuolevuus
Henkivakuutusten hinnoittelu
Vastuuvelan määrääminen
Markovilaiset monitilaiset mallit henkivakuutuksessa

Täydentävä tietous

Vakuutussopimusten muutokset
Ylijäämän muodostuminen

Laajuus

8 op.

Esitietovaatimukset

Todennäköisyyslaskennan cl-kurssi