Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Malliteoria, syksy 2008

Ajankohtaista

Toisen kurssikokeen tulokset ovat ilmoitustaululla.

Laskuharjoitustehtävät

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6
Harjoitus 7
Harjoitus 8
Harjoitus 9 korjattu 14.11.
Harjoitus 10
Harjoitus 11
Harjoitus 12

Luennoitsija

Åsa Hirvonen

Laajuus

...

  • 1. kurssikoe ti 14.10. 13-15 A111
  • 2. kurssikoe ti 9.12. 13-15 A111

Vaihtoehtoisesti loppukoe ke 17.12. klo 12-16

Esitietovaatimukset

Kurssin esitiedoiksi suositellaan kursseja Matemaattinen logiikka tai Logiikka I.

...