Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Reaalianalyysi II

Kurssikoodi

57242

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Reaalianalyysi II, syksy 2008
Reaalianalyysi II, syksy 2011

Kurssikuvaus

Reaalianalyysi II soveltuu valinnaiseksi erikoiskurssiksi matematiikan syventäviin opintoihin (ent. laudatur-oppimäärä).
Kurssilla syvennetään ja laajennetaan peruskursseilla "Mitta ja integraali" ja "Reaalianalyysi I" opittuja tietoja. Erityisesti luentojen teemana on mittateoriaan liittyvät geometriset kysymykset ja niiden sovellukset; kurssi on siis myös johdatus geometriseen mittateoriaan.

Laajuus

10 op.

Esitietovaatimukset

Kurssit Mitta ja integraali sekä Reaalianalyysi I.