Child pages
 • Ryhmäteoria, syksy 2008

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Kurssilla käsitellään esimerkiksi seuraavia aiheita, riippuen hieman etenemisnopeudesta. Osa aihepiirista on syventävää ja ei-tentittävää materiaalia, mutta näitä on mahdollista laajentaa esseeksi, jonka kirjoittamalla kurssista saa kaksi opintopistettä enemmän.

 • Ryhmäteorian peruskäsitteiden kertaus, aliryhmät, normaalit aliryhmät, tekijäryhmät, permutaatioryhmät, isomorfismilauseet, Sylowin lauseet.
 • Platonin kappaleet ja näiden symmetriaryhmät, ryhmän toiminnat, toiminnan rata ja vakauttaja, väritysongelmat
 • Yksinkertaiset ja ratkeavat ryhmät, yksinkertaisten ryhmien luokittelu, yhtälöitten ratkaisukaavat.
 • Vapaa ryhmä, ryhmän esitys virittäjien ja relaatioiden avulla, topologiset menetelmät, sanaongelmat
 • Puolisuorat tulot ja "tapettikuvioryhmät" seka ryhmälaajennukset
 • Ryhmien köynnöstulot ja lampunsytyttäjän ryhmä
 • Ryhmät lukuteoriassa, kuten ideaaliluokkien ryhmä, sekä elliptisen käyrän rationaalipisteitten ryhmä
 • SL_2(Z), eli 2x2 kokonaislukumatriisien, joiden determinantti on yksi, muodostama ryhmä. Möbiuksen kuvaukset ja toiminnat kompleksitason ylemmässä puolitasossa
 • proäärelliset ryhmät ja p-adiset kokonaisluvut pro-p-ryhmänä

Kurssimateriaali

Luentomuistiinpanot

...