Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Matematiikka tutuksi

Kurssikoodi

57039

Tyyppi

Perusopintoja.

(warning) Kurssi soveltuu matematiikan opintojen alussa suoritettuna osaksi matematiikan tai menetelmätieteiden sivuainekokonaisuutta niille, joiden pääaine ei ole matematiikka. Kurssia ei hyväksytä matematiikan pääaineopintoihin.

Kurssisivut

Matematiikka tutuksi, syksy 2008
Matematiikka tutuksi, syksy 2009
Matematiikka tutuksi, syksy 2010
Matematiikka tutuksi, syksy 2011

Laajuus

5 op.