Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

Kurssikoodi

57043

Tyyppi

Perusopintoja.

Kurssisivut

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, syksy 2008
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, syksy 2009
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, syksy 2010
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, syksy 2011
Opettajalinjan työpaja I, syksy 2008
Opettajalinjan työpaja I, syksy 2009
Opettajalinjan työpaja I, syksy 2010
Linjär algebra och matrisräkning I, hösten 2008
Linjär algebra och matrisräkning I, hösten 2011
Linear algebra and matrices I, fall 2009
Linear algebra and matrices I, fall 2010

Excerpt
hiddentrue

Tavoitteet

Lineaarialgebran ja matriisilaskennan perusteita:

 • Lineaariset yhtälöryhmät
 • Matriisit ja matriisitoimitukset
 • Matriisien laskulakeja
 • Eräitä erityisiä matriiseja
 • Porrasmatriisit ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen
 • Alkeismatriisit ja matriisin säännöllisyys
 • Determinantti
 • Reaalikertoimiset vektoriavaruudet
 • Koordinaattiavaruus Rn
 • Aliavaruudet
 • Lineaarinen riippumattomuus
 • Kanta ja dimensio
 • Menetelmiä kannan etsimiseksi
 • Matriisin aste
 • Koordinaatit ja kannanvaihto

Laajuus

5 op.