Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Analyysi II

Kurssikoodi

57017

Tyyppi

Perusopintoja.

Kurssisivut

Analyysi II, kevät 2009
Analys II, våren 2009
Analyysi II, kevät 2010
Analys II, våren 2010
Analyysi II, kevät 2011
Analyysi II, kevät 2012

Laajuus

10 op.

Esitietovaatimukset

Kurssin opiskelun edellytyksenä on kurssin Analyysi I keskeisten asioiden osaaminen. Tärkeintä on raja-arvon käsitteiden "epsilon-määritelmän" käytön hallitseminen sekä supremumin ja infimumin käsitteiden osaaminen.

Muuta

Analyysi II vastaa aiempaa kurssia Differentiaali- ja integraalilaskenta I.2.