Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Matematiikan ja tilastotieteen laitos on osoittautunut usean matematiikan ja tilastotieteen alan kannustavaksi tutkimusympäristöksi, jossa tutkijat opiskelijoista senioreihin tuottavat kaiken aikaa kansainvälisesti korkealaatuisia tuloksia. Aktiivinen toiminta näkyy monessa muodossa: julkaisut, kokoukset, yhdistykset jne. Laitoksen sisällä toimii Rolf Nevanlinna -instituutti, joka on sovelletun matematiikan ja tilastotieteen tutkimusinstituutti.

Analyysin ja matemaattisen fysiikan ryhmät kuuluvat Analyysin ja dynamiikan huippuyksikköön (koordinointivastuu laitoksella). Laitoksella on myös Inversio-ongelmien huippuksikön koordinointivastuu.

...