Child pages
  • Miten muokkaan kurssialueeni visuaalista ilmettä?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aiheen yhteenvedon muokkaukseen löytyy myös ohjevideo. Tarkempi ohje kuvan lisääminen kurssialueen alkuun otsikon yhteyteen tai aiheeseen löytyy pdf-muodossaomalta sivultaan.

Myös kurssialueelle valitut lohkot vaikuttavat visuaaliseen ilmeeseen ja usein myös helpottavat opiskelijoiden navigointia kurssialueella etenkin kurssin etusivun ollessa pitkä. Lohkot voi halutessaan järjestellä nuolinäppäimillä (muokkaustila päällä) jompaan kumpaan laitaan (oikealle tai vasemmalle) kaikki, jolloin kurssista saadaan kaksipalstainen. Lohkovalikoimassa on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Tekstilohko mahdollistaa myös vapaan tekstin kirjoittamisen ja siihen voi tehdä myös HTML-muotoiluja.