Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fundamentals of Theory of Relativity

2. Studieavsnittets kod

FYS2024

Motsvarande studieobjekt: 530091 Relativitetsteorins grunder, 4 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Obligatoriskt i teoretisk fysik Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till ämnesstudier i fysik (FYS2600, obligatorisk).

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

...

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

Rekommenderad tidpunkt: Första studieåret, period IV.

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Period IV Studieavsnittet ordnas varje vårtermin, periodi IV.

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

...

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet

...


9. Studieavsnittets kunskapsmål

...