Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Basics of Quantum Physics

2. Studieavsnittets kod

FYS2023

Motsvarande studieobjekt: 530297 Kvantfysikens grunder, 5 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

-vilket utbildningsprogram Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

-till vilken studiehelhet hör studieavsnittet

-erbjuds studieavsnittet också Studieavsnittet hör till ämnesstudier i fysik (FYS2600, obligatorisk).

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram .

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

...

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

-man kan t.ex. rekommendera att studieavsnittet genomförs efter att vissa andra studieavsnitt har genomförtsRekommenderad tidpunkt: Andra studieåret, period III.

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

-studieavsnittet ordnas vår- eller höstterminen, eller både och

-om studieavsnittet inte ordnas varje år ska det nämnas

-periodStudieavsnittet ordnas varje vårtermin, periodi III.


7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

...