Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2074

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53670 Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden valinnaisiin aineopintoihin ja sen voi sisällyttää jokaisen opintosuunnan aineopintokokonaisuuteen.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoilleOpintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), meteorologian opintokokonaisuuteen (FYS1700) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

...

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi IV kevätlukukaudella 4.periodissa, seuraavan kerran keväällä 20202022.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

...

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Kurssiarvostelupisteistä 75% tulee loppukokeesta, 15% laskuharjoituksista ja loput 10% verkkokeskustelusta sekä muista mahdollisista kurssitehtävistä. Arvosanaan 1/5 riittää 45% ja arvosanaan 5/5  85% kokonaispisteistä.

...