Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Note
HUOM! Jos haluat kommentoida OPS-kauden 2020-2023 suunnitelmia, otathan yhteyttä koulutussuunnittelija Hanna-Mari Peuralaan (hanna-mari.peurala@helsinki.fi) tai Tiina Hasariin (tiina.hasari@helsinki.fi).

Page Tree
rootOpintojaksojen tiedot (Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma) (2020-2023)

...