Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Redirect
delay2
locationhttp://docs.moodle.org/all/fi/HY-Moodle-koulutuksia opettajille

Tip
titleOsallistu koulutukseen

Opetusteknologiakeskus kouluttaa Helsingin yliopiston opetushenkilökuntaa Moodlen pedagogisesti mielekkääseen käyttöön. Ajankohtainen koulutuslista löytyy sivulta http://ok.helsinki.fi/koulutus/koulutustarjonta/ ja koulutuksiin ilmoittaudutaan Henkassa.

Allaolevasta listasta löydät esimerkkejä OK:n järjestämistä kursseista.

Children Display
pageMoodle-koulutukset