Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
bordertrue
Column
width30%
Include Page
MARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille
MARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille
Column

NJ: Kenttien 900, 910, 911 ja 940 nimet on nyt käännetty MARC 21:n suomennoksen mukaisiksi, vrt. vastaavat 7XX-kentät. Mutta osakenttien nimiä ei ole muunnettu MARC 21 -suomennoksen muotoon (ks. formaatti). Pitäisikö muuntaa? Onko parempi, että nämä mainitut 9XX-kentät konvertoidaan sellaisinaan, vai pitäisikö ne konvertoida samalla tavalla kuin vastaavat 7XX-kentät, eli lisätä välimerkit jne.?


900 - SUOMALAINEN KENTTÄ: VIITTAUS - HENKILÖN NIMI (T)

901 - LOCAL FIELD: KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä seuraavantyyppiset koodit:

 • 'KUvvvvkkpp' = uusien aikakauslehtitietueiden tekopäivämäärä
 • 'KKvvvvkkpp' = aikakauslehtitietueiden korjauspäivämäärä
 • 'MUvvvvkkpp' = monografiatietueen valmistumispäivä
 • 'MMvvvvkkpp' = tietuetta on korjattu
 • 'SUvvvvkkpp' = e-tietueen valmistumispäivä

SELMAssa käytössä virallisjulkaisutyyppikoodit:

 • 'a' (vanhat koodit 'ao', 'bo' ja 'b' muunnettu 'a':ksi)
 • 'at' (vanha koodi 'bt' muunnettu 'at':ksi)
 • 'ak' (vanha koodi 'bk' muunnettu 'ak':ksi)902 - LOCAL FIELD: PAINOSKOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa koodi
'b' = ensimmäiset tai muutetut painokset (vuosi- ja UNESCOn tilasto).903 - LOCAL FIELD: KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'c' = Ulko-Fennica: suomenkielinen, suomalaisen kirjoittama tai kustantama julkaisu
 • 'd' = Ulko-Fennica: Suomea koskeva

SELMAssa käytössä juridisen bibliografian koodit:

 • 'a'
 • 'b'
 • 'c'904 - LOCAL FIELD: PIENPAINATEKOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'p' = pienpainate
 • 't' = pienpainate (alle 17 sivua)905 - LOCAL FIELD: JATKUVAN JULKAISUN TYYPPIKOODI (T)

Wiki Markup
{*}_\[MARC21-Finissa 008/30(CR)\]_{*}

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = varsinainen aikakauslehti
 • 'b' = henkilöstölehti
 • 'c' = jäsentiedote
 • 'd' = tiedotuslehti
 • 'e' = asiakaslehti
 • 'f' = vuotuisjuhlalehti
 • 'g' = varsinainen sanomalehti
 • 'h' = paikallislehti
 • 'i' = ilmaisjakelulehti
 • 's' = sarjakuvalehti906 - LOCAL FIELD: JATKUVAN JULKAISUN ALUEELLINEN JA KIELELLINEN KATTAVUUSKOODI (T)

Wiki Markup
{*}_\[MARC21-Finissa 008/38(CR)\]_{*}

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = valtakunnallinen
 • 'b' = paikallinen/alueellinen
 • 's' = valtakunnallinen kaksikielinen
 • 't' = paikallinen/alueellinen kaksikielinen910 - SUOMALAINEN KENTTÄ: VIITTAUS - YHTEISÖNNIMI (T)

911 - SUOMALAINEN KENTTÄ: VIITTAUS - KOKOUKSEN NIMI (T)

930 - LOCAL FIELD: KOMITEAN ASETTAMISPÄIVÄ (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean asettamispäivä

Käytössä SELMAssa.931 - LOCAL FIELD: KOMITEAN MIETINNÖN LUOVUTTAMISPÄIVÄ (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean mietinnön luovuttamispäivä

Käytössä SELMAssa.932 - LOCAL FIELD: KOMITEAN PUHEENJOHTAJA (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean pheenjohtaja: Sukunimi, Etunimi
‡c - Muut lisäykset

Käytössä SELMAssa.933 - LOCAL FIELD: KOMITEAN SIHTEERI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean sihteeri: Sukunimi, Etunimi
‡c - Muut lisäykset

Käytössä SELMAssa.935 - LOCAL FIELD: KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

FENNICAssa ilmaisee ISSN-Onlineen lähtevät tietueet. NJ: Käytäntö muuttunut 2008 alussa, voidaanko hävittää konversiossa?940 - SUOMALAINEN KENTTÄ: VIITTAUS - NIMEKE (T)