Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

760 - LINKKIKENTTÄ - PÄÄSARJA (T)
Kenttiä 760-789 käytetään silloin, kun jatkuva julkaisu liittyy läheisesti toiseen julkaisuun. NJ: MARC 21:ssa linkkikentät tarkoitettu kaikille aineistoille, ei vain jatkuville. Kannattaako välimerkkiohjeita säilyttää tässä sovellusohjeessa --> formaattiin.


...

760 - LINKKIKENTTÄ - PÄÄSARJA (T)
Kentässä 760 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.

...

773 - LINKKIKENTTÄ - EMOKOHDE (T)
NJ: Sovellusohjeita tähän, ARTOn ja VIOLAn ohjeista?


...

774 - LINKKIKENTTÄ - OSAKOHDE (T)


...

NJ: Tänne konvertoituu 560 eli "Huomautus arvostellusta teoksesta ja sen tekijöistä osakohteita varten". Osakenttään i tulee tällöin näyttöteksti 'Arvosteltu teos: '.


...

790 - LOCAL FIELD: LINKKIKENTTÄ (T)


...