Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

730 - LISÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T)

NJ: 730 käytön erot MARC21-Fin vs. MARC 21.


...

740 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMEKE (T)
Kenttää 740 käytetään haluttaessa lisäkirjaus sellaisesta nimekkeestä, joka esiintyy jossakin muussa kentässä kuin 130‡a, 240‡a, 245‡a, 246‡a, 440‡a, 630‡a, 730‡a tai 840‡a. Tällaisia nimekkeitä ovat esim. rinnakkais-, ala-, ylä-, selkä- tai kansinimekkeet ja osien nimekkeet sekä muut huomautuksissa esiintyvät nimekkeet.

...

‡a - Jos kenttään halutaan tallentaa päänimekkeen lisäksi esim. alanimeke, merkitään välimerkit ( : ) itse.

NJ: Ei enää osakenttiä ‡c ja ‡d.


...

752 - LISÄKIRJAUS - HIERARKKINEN PAIKAN NIMI (T)


...