Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

630 - YHTENÄISTETTY NIMEKE ASIASANANA (T)
Kentässä 630 mainittu nimeke ei koske luetteloitavana olevaa teosta/julkaisua itseään vaan sen sisältöä. Yhtenäistetty nimeke on asiasanana. Lisäkirjaukset kentissä 240 ja 740 sen sijaan koskevat luetteloitavana olevaa teosta.

NJ: 630 käytön erot MARC21-Fin vs. MARC 21.


...

648 - AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANANA (T)
NJ: Suositus käyttöönotosta?


...