Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Alias
alias9XX

{*}_\
Section
bordertruefalse


Column
width30%

Haku sovellusohjeesta

Livesearch

include

spaceKeyMARC21

:

id1

Sisällysluettelo

NJ: Kenttien 900, 910, 911 ja 940 nimet on nyt käännetty MARC 21:n suomennoksen mukaisiksi, vrt. vastaavat 7XX-kentät. Mutta osakenttien nimiä ei ole muunnettu MARC 21 -suomennoksen muotoon (ks. formaatti). Pitäisikö muuntaa? Onko parempi, että nämä mainitut 9XX-kentät konvertoidaan sellaisinaan, vai pitäisikö ne konvertoida samalla tavalla kuin vastaavat 7XX-kentät, eli lisätä välimerkit jne.?

900 - SUOMALAINEN KENTTÄ: VIITTAUS - HENKILÖN NIMI (T)

901 - LOCAL FIELD:
Children Display
pageMARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoilleMARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille
Column
sovellusohje (ISBD)

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä


{*}_\
Column
width70%


Excerpt

ISBD

20. Suomalaiset kentät (9XX)

Info

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska

900 901 902 903 904 905 906 907 908 910 911 930 931 932 933 935 940 960 961 971 972


Anchor
900
900
900 - VIITTAUS - HENKILÖN NIMI - SUOMALAINEN KENTTÄ (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa.


Anchor
901
901
901 - KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä seuraavantyyppiset koodit:

 • 'KUvvvvkkpp' = uusien aikakauslehtitietueiden tekopäivämäärä
 • 'KKvvvvkkpp' = aikakauslehtitietueiden korjauspäivämäärä
 • 'MUvvvvkkpp' = monografiatietueen valmistumispäivä
 • 'MMvvvvkkpp' = tietuetta on korjattu
 • 'SUvvvvkkpp' = e-tietueen valmistumispäivä

SELMAssa käytössä virallisjulkaisutyyppikoodit:

 • 'a' (vanhat koodit 'ao', 'bo' ja 'b' muunnettu 'a':ksi)
 • 'at' (vanha koodi 'bt' muunnettu 'at':ksi)
 • 'ak' (vanha koodi 'bk' muunnettu 'ak':ksi)

Anchor
902

- LOCAL FIELD:

902
902 - PAINOSKOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa koodi


'b' = ensimmäiset tai muutetut painokset (vuosi- ja UNESCOn tilasto).


Anchor
903
903
903 -

LOCAL FIELD:

KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'c' = Ulko-Fennica: suomenkielinen, suomalaisen kirjoittama tai kustantama julkaisu
 • 'd' = Ulko-Fennica: Suomea koskeva

SELMAssa käytössä juridisen bibliografian koodit:

 • 'a'
 • 'b'
 • 'c'

Anchor
904
904
904 -

LOCAL FIELD:

PIENPAINATEKOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'p' = pienpainate
 • 't' = pienpainate (alle 17 sivua)

Anchor
905
905
905 -

LOCAL FIELD:

JATKUVAN JULKAISUN TYYPPIKOODI - VOYAGER-KENTTÄ (T)

Wiki Markup


[MARC21-Finissa

008/30(CR)

\

]

_{*}

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = varsinainen aikakauslehti
 • 'b' = henkilöstölehti
 • 'c' = jäsentiedote
 • 'd' = tiedotuslehti
 • 'e' = asiakaslehti
 • 'f' = vuotuisjuhlalehti
 • 'g' = varsinainen sanomalehti
 • 'h' = paikallislehti
 • 'i' = ilmaisjakelulehti
 • 's' = sarjakuvalehti

Konvertoitu lisäksi 655-kentän genretermeiksi. Jatkossa suositellaan käytettäväksi 655-kenttää. 


Anchor
906
906
906 -

LOCAL FIELD:

JATKUVAN JULKAISUN ALUEELLINEN JA KIELELLINEN KATTAVUUSKOODI - VOYAGER-KENTTÄ (T)

Wiki Markup


[MARC21-Finissa

008/38(CR)

\

]

_{*}

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = valtakunnallinen
 • 'b' = paikallinen/alueellinen
 • 's' = valtakunnallinen kaksikielinen
 • 't' = paikallinen/alueellinen kaksikielinenAnchor
907
907
907 - YLE-KOODI (T)

Käytössä eräissä yleisten kirjastojen tietokannoissa Yleisradiosta hankitun aineiston ilmaisemiseen.Anchor
908
908
908 - KANSALLISUUSKOODI (T)

Käytössä eräissä yleisten kirjastojen tietokannoissa ilmoittamaan julkaisun tekijän kansallisuutta.


Anchor
910

-SUOMALAINEN KENTTÄ:

910
910 - VIITTAUS - YHTEISÖNNIMI - SUOMALAINEN KENTTÄ (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa.


Anchor
911

-SUOMALAINEN KENTTÄ:

911
911 - VIITTAUS - KOKOUKSEN NIMI - SUOMALAINEN KENTTÄ (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa.


Anchor
930
930
930 -

LOCAL FIELD:

KOMITEAN ASETTAMISPÄIVÄ - VOYAGER-KENTTÄ (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean asettamispäivä

Käytössä SELMAssa.


Anchor
931

- LOCAL FIELD:

931
931 - KOMITEAN MIETINNÖN LUOVUTTAMISPÄIVÄ - VOYAGER-KENTTÄ (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean mietinnön luovuttamispäivä

Käytössä SELMAssa.


Anchor
932
932
932 -

LOCAL FIELD:

KOMITEAN PUHEENJOHTAJA - VOYAGER-KENTTÄ (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean pheenjohtaja: Sukunimi, Etunimi
‡c - Muut lisäykset

Käytössä SELMAssa.


Anchor
933
933
933 -

LOCAL FIELD:

KOMITEAN SIHTEERI - VOYAGER-KENTTÄ (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean sihteeri: Sukunimi, Etunimi
‡c - Muut lisäykset

Käytössä SELMAssa.


Anchor
935
935
935 -

LOCAL FIELD:

KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

‡a - FENNICAssa ilmaisee ISSN-Onlineen lähtevät tietueet.

NJ: Käytäntö muuttunut 2008 alussa, voidaanko hävittää konversiossa?
940 - SUOMALAINEN KENTTÄ: VIITTAUS - NIMEKE (T)

‡a $6 - ARTOssa käytetään yleisten kirjastojen (Rovaniemi, Jyväskylä) tietuepoimintoihin.


Anchor
940
940
940 - VIITTAUS - NIMEKE - SUOMALAINEN KENTTÄ (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa.


Anchor
960
960
960 - KOKOELMA (T)

Käytössä vain Fennica-aineistossa. 


 

Anchor
961
961
961 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS KOKOELMASTA (T)

  Käytössä Viola-tietokannassa.


Anchor
971
971
971 - KAUPALLISET TIEDOT (T)

Kaupallisten välittäjien, kuten Kirjavälityksen ja BTJ:n, tietoja julkaisusta.


Anchor
972
972
972 - BTJ-KOODI (T)

Käytössä joissain yleisten kirjastojen tietokannoissa.


Anchor
976
976
976 - KATEGORIA (T)

Käytössä vain Finnan MetaLib-tietueissa.


Anchor
977
977
977 - AINEISTOTYYPPI (T)

Käytössä vain Finnan MetaLib-tietueissa.

Anchor
979
979
979 - OSAKOHTEET (T)

Käytössä vain Finnassa.


Anchor
995
995
995 - ARTON TIEDONTUOTTAJATUNNUS (ET)

Käytössä vain ARTO-tietokannassa.