Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

720 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMI (T)
Kenttää 720 käytetään sellaisten tekijyyteen liittyvien nimien tallentamiseen, jotka syntyvät konvertoitaessa tietueita MARC21-Fin formaattiin sellaisista formaateista, joissa tekijätieto ei ole luettelointisääntöjen mukaista.

550 --> 720:
Kenttään merkitään julkaisijan nimi siinä muodossa kuin se on julkaisussa.


...

730 - LISÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T)


...