Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten.

NJ: ‡e vs. ‡4, vrt. 100. Selostusta YMN:stä.


...

610 - YHTEISÖNNIMI ASIASANANA (T)
Kenttään tallennettavat tiedot kohdeyhteisöstä eivät liity teoksen tekijyyteen vaan sisältöön. Yhteisön nimi on asiasanana. Tekijyyteen liittyvät yhteisölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 710.

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa. HUOM! Yhteisön nimen alussa ei voi käyttää artikkelia. NJ: Onko tässä toistettu sisällönkuvailuohjeen suosituksia? Ehkä tässä olisi vain syytä viitata sisällönkuvailuohjeeseen?
Esim. Kuopion yliopisto, Sibelius-akatemia
Poikkeuksia: Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, Åbo Akademi
Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella.

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa. NJ: Tällaisia ohjeita ei kai tarvita, toistettavuudet näkyvät formaatissa.

‡n-‡c - Yhteisön järjestämät kokoukset, joissa kokouksen nimi on yhteisön alahierarkiana, merkitään kenttään 610. Täsmentävät tiedot merkitään osakenttiin ‡n-‡c. Tällöin yhteisön nimi on aina osakentässä ‡a, kokouksen nimi osakentässä ‡b.

‡n - Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin. NJ: Tulee luettelointisäännöistä, paljonko niitä halutaan toistaa sovellusohjeessa?

‡d - Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

‡g --> ‡a - Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä.

NJ: ‡e vs. ‡4, sovellusohje lisäyksistä, vrt. 110. Selostusta YMN:stä.


...

611 - KOKOUKSEN NIMI ASIASANANA (T)


...