Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

‡g --> $a - Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä. NJ: huom, suositus lisäyksistä.

‡e - Osakentän pakollisuus koskee vain musiikkiaineistoa. Osakenttään ‡e merkitään yhteisön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä käyttäen seuraavia lyhenteitä:

...

NJ: HUOM, osakenttä ‡4, mitä siihen loppujen lopuksi tehdään konversiossa ja mitä siitä halutaan Voyager-kirjastoille suositella?

NJ: huom, suositus lisäyksistä.


...

130 - PÄÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET)

...

‡n, ‡p - Osakenttiä toistetaan tarvittaessa, jos osajako on monitasoinen.

NJ: huom, suositus lisäyksistä.


...