Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

‡e - Osakentän pakollisuus koskee vain musiikkiaineistoa. Osakenttään ‡e merkitään henkilön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä käyttäen seuraavia lyhenteitä:

anim. - animaattori
dramat. - dramaturgi
esitt. - esittäjä
graaf. - graafikko
joht. - johtaja
kaivert. - kaivertaja
kert. - selostaja/kertoja
kok. - kokoaja
koreogr. - koreografi
kuv. - kuvittaja, kuvaaja
kuvatait. - kuvataiteilija
käsik. - käsikirjoittaja
lav. - lavastaja
leikk. - leikkaaja
miks. - miksaaja
mus. - elokuvamusiikista vastaava tekijä ("musiikki:")
näytt. - näyttelijä
ohj. - ohjaaja
opett. - opettaja
piirt. - piirtäjä
san. - sanoittaja
sov. - sovittaja
suunn. - suunnittelija
säv. - säveltäjä
tanssi - tanssija
tuott. - tuottaja
valok. - valokuvaaja
äänitt. - äänittäjä


...

710 - LISÄKIRJAUS - YHTEISÖNNIMI (T)
Kenttä on pakollinen vähimmäistasolla vain silloin, kun tieto on tarpeen tietueen identifioinnin kannalta.

1. indikaattorin arvoa '1' käytetään, kun kyseessä on julkishallinnollinen yhteisö.
1. indikaattorin arvoa '2' käytetään kaikista muista yhteisöistä.

2. indikaattoria käytetään ilmaisemaan, miten lisäkirjauksen kohteena olevan yhteisön vastuullisuus liittyy kentän 110 päävastuulliseen yhteisöön Tarkoituksena on saavuttaa yhtäpitävyys kuvailun ja lisäkirjausten välillä eritasoisissa tulosteissa. 2. indikaattorin arvot määräytyvät seuraavasti:

  • 0 = Lisäkirjaus toisesta tai kolmannesta päävastuullisesta yhteisöstä.
  • 1 = Kaikki muut yhteisötekijyyteen liittyvät lisäkirjaukset.

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa. HUOM! Yhteisön nimen alussa ei voi käyttää artikkelia.
Esim. Kuopion yliopisto, Sibelius-akatemia
Poikkeuksia: Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, Åbo Akademi
Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella.

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.

‡n-‡c - Yhteisön järjestämät kokoukset, joissa kokouksen nimi on yhteisön alahierarkiana, merkitään kenttään 110. Täsmentävät tiedot merkitään osakenttiin ‡n-‡c. Tällöin yhteisön nimi on aina osakentässä ‡a, kokouksen nimi osakentässä ‡b.

‡n - Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

‡d - Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

‡g - Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennetaan myös kenttään 740.

‡e - Osakentän pakollisuus koskee vain musiikkiaineistoa. Osakenttään ‡e merkitään yhteisön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä käyttäen seuraavia lyhenteitä:

anim. - animaattori
dramat. - dramaturgi
esitt. - esittäjä
graaf. - graafikko
joht. - johtaja
kaivert. - kaivertaja
kert. - selostaja/kertoja
kok. - kokoaja
koreogr. - koreografi
kuv. - kuvittaja, kuvaaja
kuvatait. - kuvataiteilija
käsik. - käsikirjoittaja
lav. - lavastaja
leikk. - leikkaaja
miks. - miksaaja
mus. - elokuvamusiikista vastaava tekijä ("musiikki:")
näytt. - näyttelijä
ohj. - ohjaaja
opett. - opettaja
piirt. - piirtäjä
san. - sanoittaja
sov. - sovittaja
suunn. - suunnittelija
säv. - säveltäjä
tanssi - tanssija
tuott. - tuottaja
valok. - valokuvaaja
äänitt. - äänittäjä


...

711 - LISÄKIRJAUS - KOKOUKSEN NIMI (T)

Kenttää 711 käytetään kongressien ohella myös näyttelyiden ja muiden tapahtumien tallentamiseen.

Lisäkirjaus kongressin nimestä tehdään ainakin seuraavissa tapauksissa:

  • päänimeke tai rinnakkaisnimeke on yleisnimeke
  • kongressin nimi tai kongressin nimen lyhenne sisältyy päänimekkeeseen

Kenttä on pakollinen vähimmäistasolla vain silloin, kun tieto on tarpeen tietueen identifioinnin kannalta.

2. indikaattoria käytetään ilmaisemaan, miten lisäkirjauksen kohteena olevan kongressin vastuullisuus liittyy kentän 111 päävastuulliseen kongressiin. Tarkoituksena on saavuttaa yhtäpitävyys kuvailun ja lisäkirjausten välillä eritasoisissa tulosteissa. 2. indikaattorin arvot määräytyvät seuraavasti:

  • 0 = Lisäkirjaus toisesta tai kolmannesta päävastuullisesta tekijästä.
  • 1 = Kaikki muut tekijyyteen liittyvät lisäkirjaukset.

‡a - Lisäkirjaukseksi tallennetaan kokouksen virallinen nimi. Englanninkielisessä kokouksen nimessä jokainen merkitsevä sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, toistetaan osakenttää ‡b kunkin alayhteisön kohdalla.

‡n - Kongressin järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

‡d - Kongressin aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennettaan myös kenttään 740.


...

720 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMI (T)
Kenttää 720 käytetään sellaisten tekijyyteen liittyvien nimien tallentamiseen, jotka syntyvät konvertoitaessa tietueita MARC21-Fin formaattiin sellaisista formaateista, joissa tekijätieto ei ole luettelointisääntöjen mukaista.


...

730 - LISÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T)


...

740 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMEKE (T)
Kenttää 740 käytetään haluttaessa lisäkirjaus sellaisesta nimekkeestä, joka esiintyy jossakin muussa kentässä kuin 130‡a, 240‡a, 245‡a, 246‡a, 440‡a, 630‡a, 730‡a tai 840‡a. Tällaisia nimekkeitä ovat esim. rinnakkais-, ala-, ylä-, selkä- tai kansinimekkeet ja osien nimekkeet sekä muut huomautuksissa esiintyvät nimekkeet.

Jatkuvien julkaisujen rinnakkais-, variantti-, tai kansinimekkeet merkitään kenttään 246.

‡a - Jos kenttään halutaan tallentaa päänimekkeen lisäksi esim. alanimeke, merkitään välimerkit ( : ) itse.


...

752 - LISÄKIRJAUS - HIERARKKINEN PAIKAN NIMI (T)


...