Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Alias
alias841-88X

LB: Nimiö (Leader):
Tietueen tasokoodia suositellaan pakolliseksi koodiksi. (28.11.2001, s. 2)LB: 008
Kielikoodi ei ole pakollinen. Oletuskoodina esim. eng tai luettelointikieli. Varastotietojen 008 -kentän kielellä ei ole mitään tekemistä ko. julkaisun kielen kanssa. (28.11.2001, s. 1-2)

Hankintatapa suositellaan pakolliseksi jatkuvissa julkaisuissa . Muussa ainaistossa koodia ei aina anna oikeaa tietoa tai tilastoa (esim. jos samaan varastotietueeseen liittyy hankintatavaltaan erityyppisiä julkaisuja). Vähimmäistasona on koodi u (tuntematon) (28.11.2001, s. 1-2)
NJ:
Section
bordertruefalse


Column
width30%
Include Page
MARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoilleMARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille
Column

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARC21
id1

Sisällysluettelo

Children Display
pageMARC 21 -sovellusohje (ISBD)

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä


Column
width70%


Excerpt

ISBD

19. Varasto- ja sijainti- ym. tietojen kentät (841-88X)

Info

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full) ; Holdings

850 852 856 880 882 883 884 886 887


Kentät 841-845, 853-855, 863-868, 876-878

käytössä

ovat käytössä vain

varastotietuiessa

varastotietueissa.


Anchor
850
850
850 - OMISTAVA ORGANISAATIO (T)

NJ:

  1. Oletuksena kentät 995-998 siirtyvät konversiossa (bib-tietueen) kentän 850 toistoihin ja kirjastotunnukset muunnetaan samalla ISIL-tunnuksiksi. Oletus sopii silloin, kun kirjastotunnuskenttää on käytetty merkityksessä "kuka omistaa julkaisun".
  2. Siirretään kirjastotunnus kenttään 040 ja muunnetaan samalla ISIL-tunnukseksi. Tämä sopii silloin, kun kirjastotunnuskenttää on käytetty merkityksessä "kuka on luonut tietueen", ja tunnuksia on siis vain yksi.
  3. Kentät 995-998 voidaan poistaa konversiossa.
Sekä oletuksessa että toisessa vaihtoehdossa voidaan haluttaessa esim. yhdistää vanhoja kirjastotunnuksia yhdeksi (esim. Ha, Hf -> Hb). Molemmissa tapauksissa ne lisätään taulukkoon 'kirjastotunnusmuunnokset.tbl'.


Tämän kentän kirjastotunnukset ovat ISIL-tunnuksia, esim. FI-H, FI-X


Anchor
852
852
852 - SIJAINTI (T)

NJ: Kaikki


MARC21-fin-formaatin mukaiset sijoituspaikkatiedot (950-969, 971, 991-992)

siirtyvät

siirtyivät haluttaessa konversiossa bib-tietueen 852:n toistoihin. Samalla kirjastotunnus

muunnetaan

muunnettiin ISIL-tunnukseksi.

LB: 852 ‡t Copy 1
Uusissa tietueissa ei käytetä ko. osakenttää. Nämä kentät tulivat aikoinaan konversiossa VTLS:stä Voyageriin. (28.11.2001, s. 2)

LB: Kirjastotietokannassa varastotietueen kentän 852 osakenttään ‡a ei tarvitse merkitä kirjaston yhteisluettelotunnusta. (30.1.2002, s. 1)

LB: 853 -kentän indikaattorien käyttö:
Jos ei osaa muita indikaattoriarvoja antaa niin 1. indikaattori (laajennettavuus/tiivistettävyys) 3 = tuntematon 2. indikaattori (tietojen taso ja tarkistaminen) 3 = julkaisujen numerointitasojen nimet tarkistamatta ja tasoja voi puuttua. (17.10.2001, s.3)

Jos käyttää varastotietueessa kenttää 853, 1. ja 2. indikaattorit ovat pakollisia (28.11.2001, s. 2)

LB: Muuttumaton painos: painosmerkintä laitetaan varastotietueessa kenttiin 852 ‡z tai 866 ‡a (tai ‡z, jos osakentässä a on osan numero). Nidetietoihin painosmerkintä tulee kohtiin Enum. tai huomautukset. Holdingsin tieto näkyy OPAC:ssa aina. Nidetietojen Enum.-kohta näkyy asiakasnäytöllä vain, jos niteellä on jokin seuraavista tilatiedoista : kadonnut, palauttamatta, matkalla, sitomossa tai niteellä on väliaikainen kokoelma (Temp. loc). (28.11.2001, s. 2)

  


Anchor
856
856
856 - ELEKTRONISEN AINEISTON SIJAINTI JA KÄYTTÖ (T) 

Kenttää 856 käytetään elektronisen aineiston osoitteen merkitsemiseen ja linkin luomiseen aineistoon

silloin, kun aineisto on verkossa tekijänoikeudellisesti vapaasti käytettävissä

. Jos elektronisen aineiston käyttöä on

sopimukselliseti

sopimuksellisesti ja teknisesti rajoitettu, on syytä merkitä rajoitus kenttään 506. Elektronisen aineiston osoitteen voi merkitä kenttään 500,

jos

ellei suoraa linkkiä

ei voi

haluta tekijänoikeudellisista syistä merkitä kenttään 856.


Jos aineisto on hankittu käytettäväksi vain aineiston ostaneessa kirjastossa,

merkitään verkko-osoite kirjaston varastotietueen kenttän

voidaan käyttää vaihtoehtoisesti varastotietueen kenttää 856.

  Jos 856-kenttää

ei saa merkitä 'paperiversion' bibliografiseen tietueeseen

käytetään bibliografisessa tietueessa, on suositeltavaa lisätä kenttään osakenttä ‡5, jossa on kirjaston ISIL-tunnus tai Melindassa tietokantatunnus (LOW TAG).

Jos 1.

indiaattorin

indikaattorin arvoa ei tunneta, voi indikaattorin jättää tyhjäksi.

NJ: Huom, lisää

2. indikaattorin

arvoja.Osakenttien ‡a, ‡b, ‡d ja ‡f käyttö on pakollista vähimmäistasolla vain jos osakenttää ‡u ei käytetä (URI:a ei tiedetä).

AR: 856 (e-aineiston sijainti ja käyttö)

Kysymys:
Kotimaisten väitöskirjojen tietueisiin on enenevässä määrin alkanut tulla 856-kenttään tiivistelmän verkko-osoite. Nyt niihin osoitteisiin tulee liikaa tavaraa jostain kuten OpenDocument base target=_blank tai pelkkä base target=_blank. Liikaa on siis tuo " base target=_blank ", joka on html-koodia. Tällöin linkki ei toimi. Voitaisiinko LINDAan tehdä "perkaaja", joka poistaisi html:n pätkän, ettei jokaisessa kirjastossa tarvitse käsipelillä niitä korjailla?

Työryhmä vastaa:
Asiaa selvitetään.

Wiki Markup
_\[Vastaus tulee 23.1.2007 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan.\]_
.(1.11.2006)

Kysymys:
Mikä on Linnea-luettelointiryhmän suositus elektronisen kirjan luetteloinniksi

arvo 1 - Kuvailun kohteen (tai sen osan) toinen versio
Kun bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde ei ole elektroninen, mutta vastaava elektroninen versio (tai osa siitä esim. sisällysluettelo) on vapaasti saatavana, sen sijainnin voi merkitä tähän kenttään. Tarvittaessa voidaan osakentässä 3 kertoa tarkemmin osa, josta elektroninen versio on olemassa.Huom! Jos halutaan kuvailla elektroninen versio, siitä tehdään oma tietue.

2. indikaattorin arvo 2 - Kuvailun kohteeseen liittyvä aineisto
Paperiversion bib-tietueeseen voi laittaa teokseen liittyvään elektroniseen lisämateriaaliin (esim. harjoitustehtävät, oheismateriaalit esim. taulukot jne) vievän 856-kentän.


Esim. Painettuun teokseen sisältyvän sisällysluettelon vapaasti saatavilla oleva elektroninen sisällysluettelo
245 00 $a Analyzing qualitative data / $c edited by Alan Bryman and Robert G. Burgess
856 41 $3 Sisällysluettelo $u http://www.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html

Esim. Painettuun teokseen liittyy vapaasti verkossa käytettävissä oleva oheismateriaali:

245 10 $a Adobe(r) Indesign(r) cs Bible / ‡c Galen Gruman.
856 42 $3 Oheismateriaali $u http://www.wiley.com//legacy/compbooks/gruman/indesign/IDB3-ColorInsert.pdf
856 42 $3 Publisher description $u http://www.loc.gov/ ...

Melindassa käytetään y-osakentässä  metatietosanaston fraasia  "Linkki verkkojulkaisuun". Omassa tietokannassa voi olla käytössä omat fraasit.

Luettelointisuositus elektronisesta kirjasta, joka on saatavilla kahden tai useamman palveluntarjoajan välityksellä

? Luettelointisääntöjen mukaan sama ilmiasu voidaan luetteloida samaan tietueeseen. Esimerkkitapauksessa elektronisen kirjan lukeminen, käyttöön saaminen sekä käyttö tapahtuvat erilaisten käyttöliittymien ja käyttörajoitusten rajaamina.

:
Vaihtoehto 1: Tiedot yhdessä Bib-tietueessa

(kenttää 506 ei voi toistaa)

:

506 __ ‡a Ebrary: Available only in the -- network. - Ellibs: Only with -- library card
538 __ ‡a Ebrary: Internet yhteys; WWW-selain; Ebrary Reader.
538 __ ‡a Ellibs: Internet yhteys; WWW-selain; Adobe Reader 6.0.1 tai uudempi.
856

4 _

40 ‡u [http://]...

‡z Ebrary eBook Collection

‡y Linkki verkkojulkaisuun
856

4 _

40 ‡u [http://]...

‡z Ellibs eBook Collection

‡y Linkki verkkojulkaisuun

Vaihtoehto 2: Laitteistovaatimukset bib-tietueessa ja linkkikentät kahdessa eri varastotietueessa:

506 __ ‡a Ebrary: Available only in the -- network.
506 __ ‡a Ellibs: With -- Library Card.

Varastotietueet:

MARC21:

538 __ ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Ebrary Reader -lukuohjelma.
852 8_ ‡b 117 ‡h Verkkokirjat
856

4 _

40 ‡u [http://]...

‡z Ebrary eBook CollectionMARC21:

‡y Linkki verkkojulkaisuun

538 __ ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Reader 6.0.1 tai uudempi.
852 8_ ‡b 117 ‡h Verkkokirjat
856

4 _

40 ‡u [http://]... ‡z

Ellibs eBook CollectionTyöryhmä vastaa:

Linkki verkkojulkaisuun

Molemmat tavat ovat mahdollisia. Linkit kannattaa tallentaa varastotietueeseen, koska ne toimivat vain kyseisessä kirjastossa. Järjestelmävaatimukset tallennetaan kenttään

506

538, jota voi toistaa. Rajoitushuomautuksen voi laittaa myös varastotietueen 852 ‡z-osakenttään.

Myös kenttä 530 voidaan toistaa tarvittaessa. .(1.11.2006)

_______________________________________________________________

AR: 856 (Elektronisten aineistojen sijainti ja käyttö)

Kysymys:
Kotimaisten väitöskirjojen tietueisiin on enenevässä määrin alkanut tulla 856-kenttään tiivistelmän verkko-osoite. Nyt niihin osoitteisiin tulee liikaa tavaraa jostain kuten OpenDocument base target=_blank tai pelkkä base target=_blank. Liikaa on siis tuo " base target=_blank ", joka on html-koodia. Tällöin linkki ei toimi. Voitaisiinko LINDAan tehdä "perkaaja", joka poistaisi html:n pätkän, ettei jokaisessa kirjastossa tarvitse käsipelillä niitä korjailla?

Työryhmä vastaa:
E-kuvake ei ilmesty WebVoyagen nimekelistaan silloin, kun linkkiin on lisätty tuo ' base tar-get=_blank '. Linkki sinänsä kyllä toimii, vaikka siinä on tuo ylimääräinen osio mukana. Tuollaisen linkin EI kuitenkaan periaatteessa pitäisi toimia, koska siitä puuttuu lainausmerkit. WebVoyage tekee tässä kohden hieman virheellistä koodia ja siksi linkki sattuu toimimaan.
WebVoyagen korjausskriptiä on nyt muutettu siten, että se osaa luoda e-kuvakkeen, vaikka linkissä olisi mukana tuo virheellinen ' base target=_blank ' -osio ilman lainausmerkkejä.
Työryhmä suosittaa, että noita osioita ei enää lisättäisi linkkeihin, koska ne voivat aiheuttaa ongelmia esim. NELLIssä. Niitä ei edes tarvita mihinkään, jos kirjastossa on käytössä yllämainittu WebVoyagen korjausskripti, sillä se avaa oletuksena kaikki WV:n ulkopuolelle johtavat linkit uuteen ikkunaan.
856-linkkien turhat osiot karsitaan pois kaikista Voyager-tietokannoista viimeistään MARC21-Fin --> MARC 21 -konversiossa. (23.1.07)

___________________________________________________________________

880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)
886

Erityisesti ostetun aineiston osalta on syytä ottaa huomioon, että linkit toimivat etäyhteydellä (esim. proxy).

esim.

856 40 ‡u https://ezproxy.utu.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=10002617 ‡y Linkki verkkojulkaisuun


Anchor
880
880
880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)

Kenttien 066 ja 880 merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode).  Tietokannoissa jo olevista koodeista ei ole haittaa, joten niitä ei tarvitse poistaakaan. (14.9.2010)


Anchor
882
882
882 - TIEDOT KORVAAVASTA TIETUEESTA (ET)


Anchor
883
883
883 - KONEELLISESTI LUODUN METATIEDON ALKUPERÄ (PROVENANSSI) (T)


Anchor
884
884
884 - KONVERSION TIEDOT (T)


Anchor
886
886
886 - TIEDOT VIERAIDEN MARC-FORMAATTIEN KENTISTÄ (T)


Anchor
887
887
887 - TIEDOT MUISTA FORMAATEISTA, EI MARC (T)