Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Alias
alias76X-79X

Section
bordertruefalse


Column
width30%

Haku sovellusohjeesta

Livesearch

include

spaceKeyMARC21

:

id1

Sisällysluettelo

Kenttiä 760-789 käytetään silloin, kun jatkuva julkaisu liittyy läheisesti toiseen julkaisuun. NJ: MARC 21:ssa linkkikentät tarkoitettu kaikille aineistoille, ei vain jatkuville. Välimerkkiohjeet kannattaisi siirtää tästä formaattiin, mieluiten ehkä lisäämällä esimerkkejä. Monet näissä kentissä annetuista ohjeista löytyvät jo formaatista, ei kannata toistaa tässä.
Children Display
pageMARC 21 -sovellusohje Voyager-kirjastoilleMARC21:MARC 21 -sovellusohje Voyager-kirjastoille
Column
(ISBD)

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä


Column
width70%


Excerpt

ISBD

17. Linkkikentät (76X-79X)

 

Info

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

760 762 765 767 770 772 773 774 775 776 777 780 785 786 787 790

MARC 21:ssä linkkikenttiä 760-789 voidaan käyttää kaikkien aineistojen yhteydessä, ei vain jatkuvien julkaisujen luetteloinnissa.


Anchor
760
760
760 - LINKKIKENTTÄ - PÄÄSARJA (T)


Kentässä 760 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.‡c - Osakenttään merkitään lisäys, jonka avulla kaksi samannimistä jatkuvaa julkaisua voidaan erottaa toisistaan (ks. kenttä 222). Tavallisesti lisäys on julkaisupaikka. Jos sekin on sama, merkitään lisäksi ensimmäinen julkaisuvuosi.

MARC 21 -konversiossa kausijulkaisujen kenttä 440 konvertoitiin tähän kenttään.


Anchor
762
762
762 - LINKKIKENTTÄ - ALASARJA (T)

Kentässä 762 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.

Anchor
765
765
765 - LINKKIKENTTÄ - ALKUKIELINEN JULKAISU (T)

Kun jatkuva julkaisu on käännös toisesta julkaisusta, merkitään alkuperäisen julkaisun nimeke kenttään 765.

Kentässä 765 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.

MARC 21 -formaatin mukaisesti alkuperäisen jatkuvan julkaisun nimeke tallennetaan kenttään 130.


Anchor
767
767
767 - LINKKIKENTTÄ - KÄÄNNÖS (T)

Kun jatkuva julkaisu ilmestyy myös käännettynä toiselle kielelle, käännöksen nimeke voidaan merkitä kenttään 767.

Kentässä 767 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.

Anchor
770
770
770 - LINKKIKENTTÄ - SUPLEMENTTI/ERIKOISNUMERO (T)

Kenttään 770 merkitään jatkuvan julkaisun jatkuvasti ilmestyvä suplementtijulkaisu tai sisäliite.

Kentässä 770 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.


Anchor
772
772
772 - LINKKIKENTTÄ - SUPLEMENTIN PÄÄJULKAISU (T)

Kenttään 772 merkitään suplementin tai sisäliitteen pääjulkaisu.

Kentässä 772 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.
773 - LINKKIKENTTÄ - EMOKOHDE (T)
NJ: Sovellusohjeita tähän, ARTOn ja VIOLAn ohjeista?


Anchor
773
773
773 - LINKKIKENTTÄ - EMOKOHDE (T) 

Kenttään 773 merkitään emojulkaisun (aikakauslehti, äänite, nuottijulkaisu, kokoomateos tms.) tiedot.

Suositus kentän osakentiksi musiikkiaineistossa:

w Linkki emoon ‡t Nimeke / tekijät (emon 245 a, b, n, p ja c) . - ‡d Julkaisutiedot. - ‡m Ilmiasu. -  ‡o/‡z tuotetunnus tai standardinumero. - ‡g sijainti

Esim.
w Linkki ‡t Guitar heroes. - ‡d Espoo : SONY BMG Music Entertainment (Finland), ℗ 2007. - ‡m 1 CD-äänilevy. - ‡o Epic 88697185012. - ‡g Levy 2, raita 1

Suositellaan, että emon 100-kenttää ei merkitä tähän.  Emon hakutiedot voivat muuttua, eivätkä järjestelmät ainakaan tällä hetkellä päivitä osakohteiden linkkejä automaattisesti.  773-kenttä on linkkikenttä, ei emon hakukenttä.


Anchor
774
774
774 - LINKKIKENTTÄ - OSAKOHDE (T)


Anchor
775
775
775 - LINKKIKENTTÄ - MUU PAINOS (T)


Anchor
776
776
776 - LINKKIKENTTÄ - TOINEN ILMIASU (T)

Kenttään 776

merkitään

voidaan merkitä kuvailtavan kohteen muuta ilmiasua edustavat, yleensä samannimiset rinnakkaisjulkaisut.


  Kenttää käytetään sekä monografioissa että jatkuvissa julkaisuissa.  Kenttään 530

voidaan

 voidaan merkitä huomautus julkaisun ilmestymisestä toisessa ilmiasussa

.Kentässä 776 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.

. Kenttää toistetaan, kun ilmiasuilla on eri ISBN-tunnukset.

Vaikka formaatin hengen mukaista on käyttää linkkikenttää vain silloin, kun molemmista ilmiasuista on olemassa oma kuvailu, voidaan kenttää käyttää, kun tarvittavat tiedot toisesta ilmiasusta on käytettävissä. Esim. poimintaluetteloinnissa kenttää ei tarvitse poistaa, vaikka toista ilmiasua ei olisikaan. Katso myös kenttä 856. 

Osakenttä i: Käytetään suomenkielisiä ilmauksia Painettu ja Verkkojulkaisu. Poimituissa tietueissa olevia ilmauksia ei tarvitse kääntää.

Osakenttä ‡z: ISBN-tunnus suositellaan merkittäväksi ilman väliviivoja. 10- ja 13-numeroiset, samat ISBN-tunnukset merkitään toistamalla z-osakenttää.

Esim.

Kirja:
776 08 ‡i Print version: ‡a Semenova, Maria G. ‡t Biopolymers in food colloids. ‡d Leiden ; Boston : Brill, 2010 ‡z 9789004171862

776 08 ‡i Verkkojulkaisu:  ‡z 9789004258457

776 08 ‡i Verkkojulkaisu (PDF):  ‡z 9789004258457

776 08 ‡i Verkkojulkaisu (yhteenveto-osa, PDF):  ‡z 9789514493331

776 08 ‡i Painettu:‡z 9518826536 ‡z 9789518826531

Jatkuva julkaisu:
245 00 ‡a Applied Economic Perspectives and Policy. 
776 08 ‡i Painettu: ‡t Applied Economic Perspectives and Policy ‡x 2040-5790

 


Anchor
777
777
777 - LINKKIKENTTÄ - KANSSAJULKAISU (T)

Voidaan käyttää kääntölehtien ja kääntökirjojen luetteloinnissa, jos erikseen luetteloidut julkaisut halutaan linkata yhteen.


Anchor
780
780
780 - LINKKIKENTTÄ - EDELTÄJÄ (T) 

Kenttään 780 merkitään julkaisun aikaisempi nimeke. Jos jatkuvalla julkaisulla on useita nimenmuutoksia, merkitään vain viimeisin nimeke. Jos useita julkaisuja on yhdistynyt yhdeksi uudeksi (2. indik. arvo 4), tallennetaan kunkin samanaikaisen jatkuvan julkaisun nimekkeet kenttää 780 toistaen.

2. indikaattorin arvoihin 0-6 liittyvät tekstit kuvaavat sitä suhdetta, mikä kenttään 245 tallennetulla jatkuvalla julkaisulla on edeltävään tai edeltäviin julkaisuihin.

Kentässä 780 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.

Anchor
785
785
785 - LINKKIKENTTÄ - SEURAAJA (T)


Kenttään 785 merkitään sen julkaisun nimeke, jolla luetteloitava julkaisu jatkaa ilmestymistään. Peräkkäisistä muutoksista merkitään vain välitön seuraaja. Jos julkaisu on jakaantunut useaksi julkaisuksi (2. indik. arvo 6), kunkin seuraajan nimeke merkitään omaan 785-kenttäänsä. Näin tehdään myös silloin, kun julkaisu jakaantuu useiksi alasarjoiksi.

2. indikaattorin arvoihin liittyvät tekstit kuvaavat sitä suhdetta, mikä kenttään 245 tallennetulla jatkuvalla julkaisulla on seuraavaan tai seuraaviin julkaisuihin.

Kentässä 785 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.

Anchor
786
786
786 - LINKKIKENTTÄ - TIETOLÄHDE (T)


Anchor
787
787
787 - LINKKIKENTTÄ - MÄÄRITTELEMÄTÖN SUHDE (T)

Kenttää 787 käytetään silloin, kun

jatkuva

julkaisu liittyy läheisesti toiseen julkaisuun, mutta mikään muu linkkikenttä ei sovellu kahden julkaisun välisen suhteen kuvaamiseen.

Kentässä 787 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.

NJ: Tänne konvertoituu

MARC 21 -konversiossa ARTOssa käytetty kenttä 560 eli "Huomautus arvostellusta teoksesta ja sen tekijöistä osakohteita varten" on konvertoitu tähän. Osakenttään ‡i tulee tällöin näyttöteksti 'Arvosteltu teos: '.

Linkkikenttää 787 käytetään silloin kun joko painettu tai elektroninen versio on päivittyvä. Jos molemmat ilmiasut ovat päivittyviä, niin käytetään kenttää 776.


790 - LOCAL FIELD: LINKKIKENTTÄ (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Linkkitieto
‡x - järjestys

NJ: Jostakin olen saanut sellaisen käsityksen, että kirjastoissa noita osakenttiä on käytetty eri tavalla kuin mitä niiden nimet antaisivat ymmärtää?

esim.

Painettua julkaisua koskeva kuvailu:

245 10 |a Työaikalaki / ‡c Markus Äimälä.
250 __ ‡a 5. uud. p.
260 __ ‡a Helsinki : ‡b Sanoma Pro, ‡c 2012.
300 __ ‡a 253 s. ; ‡c 24 cm.
490 0_ |a Praktika
530 __ ‡a Julkaistu myös päivittyvä verkkojulkaisuna.
787 08 ‡i Verkkojulkaisu (päivittyvä)
: ‡a Äimälä, Markus. ‡t Työaikalaki. ‡d Helsinki : Sanoma Pro, 2002- ‡z 9789510270059

Elektronista julkaisua koskeva kuvailu:

245 10 ‡a Työaikalaki / ‡c Markus Äimälä.
260 __ ‡a Helsinki : ‡b Sanoma Pro, ‡c 2002-
300 __ ‡a 1 verkkojulkaisu.
310 __ ‡a Epäsäännöllinen
500 __ ‡a Päivittyvä.Tämän teoksen viimeisin päivitys on tehty v. 2012.
530 __ ‡a Julkaistu myös päivittymättömänä painettuna julkaisuna.
588 __ ‡a Kuvailu päivitetty 30.8.2013.
787 08 ‡i Painettu (ei päivittyvä)
: ‡a Äimälä, Markus. ‡t Työaikalaki. ‡b 5. uud. p. ‡d Helsinki : Sanoma Pro, 2012. ‡k Praktika ‡z 9789526306643

 


Anchor
790
790
790 - LINKKIKENTTÄ - VOYAGER-KENTTÄ (T)