Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
borderfalse


Column
width30%

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARC21
id1

Sisällysluettelo

Children Display
pageMARC 21 -sovellusohje (ISBD)

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä


Column
width70%


Excerpt

ISBD

12. Sarjamerkintökentät (4XX)

Info

Nämä kentät liittyvät kuvailusääntöjen alueeseen 6.


Info

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

 


490 - SARJAMERKINTÖ EI-LISÄKIRJAUSMUODOSSA (T) 

 
Kenttä 490 on kuvailutietoa ja siihen tallennetaan se sarjan nimenmuoto, joka on julkaisussa. Kentässä 490 ei ole ohitusindikaattoria, joten nimekkeen alussa olevaa artikkelia ei tallenneta. 8XX-kentässä on sarjatietueen  kentässä 245 oleva nimekkeen muoto (= auktorisoitu muoto). Ellei samanlaista kirjausta haluta tehdä sekä 490-kenttään että 8XX-kenttään, käytetään ensisijaisesti 8XX-kenttiä.

Kaupalliset, numeroimattomat sarjat, joilla ei ole sarjatietuetta eikä ISSN-tunnusta (esim. Penguin Books, Vihreä varis), merkitään vain kenttään 490.

BookWhere-poimintaluetteloinnissa tietueisiin tulee sekä 490- että 8XX-kentät eikä niitä tarvitse välttämättä editoida.

Jos 8XX-kentän lisäksi käytetään 490-kenttää, on 490-kentän 1. indikaattori aina tallennettava. Kun kenttään 490 tallennettavista sarjamerkinnöistä ei haluta lainkaan lisäkirjausta, 1. indikaattorin arvo on '0'. Kun kuvailun sarjamerkinnön muoto poikkeaa lisäkirjauksen muodosta tai indeksoitavasta hakumuodosta, joka tallennetaan kenttään 810 (ensimmäisenä hakuelementtinä yhteisö) tai 830 (ensimmäisenä hakuelementtinä sarjan päänimeke), 1. indikaattorin arvoksi tulee '1'. Merkitsemistapaa voidaan käyttää mm. seuraavissa tapauksissa:

    • Kun sarjan nimi on julkaisussa tavallisesta poikkeavassa muodossa.
    • Kun sarjan nimi on julkaisussa tilapäisesti vain rinnakkaiskielellä.
    • Kun sarjan nimeke on ns. yleisnimeke ja lisäkirjaus halutaan sarjaa julkaisevan yhteisön nimen mukaan.

Osakenttä ‡a  Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa

Osakenttä ‡x  Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa

 

 
...