Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Alias
alias1XX

Section
bordertruefalse


column
Column
width30%
Include Page
MARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoilleMARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille
Alias
alias1XX

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARC21
id1

Sisällysluettelo

Children Display
pageMARC 21 -sovellusohje (ISBD)

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä


Column
width70%


Excerpt

ISBD

8. Pääkirjauskentät (1XX) 

Info

Nämä kentät liittyvät kuvailusääntöjen hakutietoihin (ks. Hakutiedot. Helsinki, 1991)


Info

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

100 110 111 130

Kaikki pääkirjauskentät ovat pakollisia, mikäli soveltuvat kuvailun kohteeseen.


Anchor
100
100
100 - PÄÄKIRJAUS - HENKILÖNNIMI (ET)


Henkilön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta Henkilö: arvonimi.

‡a - Osakenttään ‡a merkitään henkilön nimi. Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai

etunimen

etunimien ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä

tiedetään

käytetään vain

etukirjaimet

etukirjaimia,

kirjaimien

kirjainten väliin tulee tyhjälyönti. Etukirjaimen perään tulee piste.

‡c - Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä. Osakenttään tallennetaan tietoja esim. henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä. Sukunimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.

‡d - Aikamääreillä tarkoitetaan henkilön syntymä- ja kuolinvuotta. Suomalaisten henkilöiden syntymä- ja kuolinvuodet

saavat tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan näkyä kansallisbibliografiatietokannoissa (Fennica, VIOLA), mutta eivät LINDAssa eivätkä kirjastojen tietokannoissa. Huom! Historiallisissa nimissä voidaan elinvuodet tallentaa bibliografisiin tietueisiin, jos kuolinvuosi on 1899 tai varhaisempi.

sisällytetään auktoriteettitietokanta Asterin tietueisiin, joten ne tulevat olemaan myös Melindan (ja sitä kautta paikallistietokantojen) käytettävissä. Jos joku henkilö valittaa vuosien näkymisestä, laitetaan ko. henkilön elinvuodet näkymättömiin. Tietosuojavaltuutettu ryhtyy toimenpiteisiin vasta, jos joku tekee erikseen valituksen hänelle. Tietosuojavaltuutetun reagoinnin perusteella päätetään, minkälaisiin toimenpiteisiin kirjastoissa ryhdytään. Ulkomaisten henkilöiden syntymä- ja kuolinvuosia voidaan käyttää, koska ne ovat näkyvissä useissa ulkomaisissa tietokannoissa.

‡e -  Osakenttään ‡e merkitään henkilön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava suhdetermi (funktiomerkintä).  Suhdetta määrittäviä termejä löytyy Metatietosanastosta.

Funktiot merkitään luettelointikielisinä kokonaisina sanoina, ei enää lyhenteinä.  Tietokannoissa olevia lyhenteitä korjataan tulevaisuudessa automaattisilla ajoilla.  Melindan ulkopuolisten kirjastojen tietokannoissa lyhenteet voidaan konvertoida kokonaisiksi viimeistään siinä vaiheessa kun kirjastot aloittavat Melinda-luetteloinnin ja aineistot ajetaan metatietovarantoon.

Musiikkiaineistossa on käytetty myös soittimien ja äänialojen nimiä ja lyhenteitä, suomeksi ja englanniksi. Toistaiseksi näitä funktioita saa käyttää.

‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto. Jos osakenttä on osa auktorisoitua hakumuotoa, sitä ei saa poistaa. 

‡4 - Funktiokoodi, ei suositella enää käytettäväksi.   

‡0 - 0-osakentät poimituissa tietueissa: 0-osakenttä sisältää henkilönnimen, asiasanan yms. auktorisoidun muodon lähteen ja ID-numeron. ID-numero on vastaavan auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standarditunniste kuten International Standard Name Identifier (ISNI). Tunnisteen eli lähteen sisältävät 0-osakentät säilytetään poimituissa tietueissa. Ilman tunnistetta olevat 0-osakentät poistetaan poimituista tietueista. Tässä pari esimerkkiä 100-kentistä, joissa oikeaoppinen eli säilytyskelpoinen 0-osakenttä:

1001# ‡a Bach, Johann Sebastian. ‡0(DE-101c)310008891
    - 0-osakentässä lähde ja numero (Saksan kansallisbibliografiassa oleva auktoriteettitietueen numero)
1001# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882. ‡0(isni)1234567899999799
    - 0-osakentässä ISNI-standarditunniste

Jos a-osakentässä olevaa muotoa muokataan Suomen käytäntöjen mukaiseksi, isni säilytetään 0-osakentässä, mutta organisaatiokoodin sisältävä 0-osakenttä poistetaan. Poimituista suomalaisista nimistä poistetaan 0-osakentät. 


Anchor
110
110

‡e - Osakentän pakollisuus koskee vain musiikkiaineistoa. Osakenttään ‡e merkitään yhteisön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä käyttäen seuraavia lyhenteitä:

anim. - animaattori
dramat. - dramaturgi
esitt. - esittäjä
graaf. - graafikko
joht. - johtaja
kaivert. - kaivertaja
kert. - selostaja/kertoja
kok. - kokoaja
koreogr. - koreografi
kuv. - kuvittaja, kuvaaja
kuvatait. - kuvataiteilija
käsik. - käsikirjoittaja
lav. - lavastaja
leikk. - leikkaaja
miks. - miksaaja
mus. - elokuvamusiikista vastaava tekijä ("musiikki:")
näytt. - näyttelijä
ohj. - ohjaaja
opett. - opettaja
piirt. - piirtäjä
san. - sanoittaja
sov. - sovittaja
suunn. - suunnittelija
säv. - säveltäjä
tanssi - tanssija
tuott. - tuottaja
valok. - valokuvaaja
äänitt. - äänittäjä

‡q Henkilönnimen täydellisempi muoto

Käytetään Fennicassa, mutta kirjastotasolla ei tarvitse käyttää. (21.1.2009)

‡4 Funktiokoodi

Ei suositella käytettäväksi toistaiseksi. (21.1.2009)

110 - PÄÄKIRJAUS - YHTEISÖNNIMI (ET)

Yhteisön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta Yhteisön kuvailu

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi.

Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa.

  HUOM! Yhteisön nimen alussa ei voi käyttää artikkelia.


Esim.

Kuopion

Itä-Suomen yliopisto, Keuruun lukio, Sibelius-Akatemia, Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Åbo Akademi


. Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella.

Tähän osakenttään kirjoitetaan myös muut nimeen tehtävät lisäykset kaarisulkuihin nimen perään.

 

Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä.

Kun kysymyksessä on valtionhallinnon hierarkinen suhde, valtio tallennetaan ‡a-osakenttään, ks. Hakutiedot luku 24.16.

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.

‡n-‡c - Yhteisön järjestämät kokoukset, joissa kokouksen nimi on yhteisön alahierarkiana, merkitään kenttään 110. Täsmentävät tiedot merkitään osakenttiin ‡n-‡c. Tällöin yhteisön nimi on aina osakentässä ‡a, kokouksen nimi osakentässä ‡b.

‡n - Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

‡d - Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

‡g - Tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.

‡e -

Osakentän pakollisuus koskee vain musiikkiaineistoa. Osakenttään

 Osakenttään ‡e merkitään

yhteisön

henkilön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava

funktiomerkintä käyttäen seuraavia lyhenteitä:

suhdetermi (funktiomerkintä).  Suhdetta määrittäviä termejä löytyy Metatietosanastosta.

Funktiot merkitään luettelointikielisinä kokonaisina sanoina, ei enää lyhenteinä.  Tietokannoissa olevia lyhenteitä korjataan tulevaisuudessa automaattisilla ajoilla.  Melindan ulkopuolisten kirjastojen tietokannoissa lyhenteet voidaan konvertoida kokonaisiksi viimeistään siinä vaiheessa kun kirjastot aloittavat Melinda-luetteloinnin ja aineistot ajetaan metatietovarantoon.

 

Musiikkiaineistossa on käytetty myös soittimien ja äänialojen nimiä ja lyhenteitä, suomeksi ja englanniksi. Toistaiseksi näitä funktioita saa käyttää.

‡0 -osakentät poimituissa tietueissa: 0-osakenttä sisältää henkilönnimen, asiasanan yms. auktorisoidun muodon lähteen ja ID-numeron. ID-numero on vastaavan auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standarditunniste kuten International Standard Name Identifier (ISNI). Jos tunnisteen edellä on kaarisuluissa organisaation koodi tai tunnisteen lähde, esim. (isni), 0-osakentät säilytetään poimituissa tietueissa, muut poistetaan. Jos a-osakentässä olevaa muotoa muokataan Suomen käytäntöjen mukaiseksi, isni säilytetään 0-osakentässä, mutta organisaatiokoodin sisältävä 0-osakenttä poistetaan. Poimituista suomalaisista nimistä poistetaan 0-osakentät. Suomalaiset nimet tarkistetaan Asterista.

‡4 - Funktiokoodi, ei suositella enää käytettäväksi. 


Anchor
111
111

anim. - animaattori
dramat. - dramaturgi
esitt. - esittäjä
graaf. - graafikko
joht. - johtaja
kaivert. - kaivertaja
kert. - selostaja/kertoja
kok. - kokoaja
koreogr. - koreografi
kuv. - kuvittaja, kuvaaja
kuvatait. - kuvataiteilija
käsik. - käsikirjoittaja
lav. - lavastaja
leikk. - leikkaaja
miks. - miksaaja
mus. - elokuvamusiikista vastaava tekijä ("musiikki:")
näytt. - näyttelijä
ohj. - ohjaaja
opett. - opettaja
piirt. - piirtäjä
san. - sanoittaja
sov. - sovittaja
suunn. - suunnittelija
säv. - säveltäjä
tanssi - tanssija
tuott. - tuottaja
valok. - valokuvaaja
äänitt. - äänittäjä

‡4 Funktiokoodi

Ei suositella käytettäväksi toistaiseksi.

111 - PÄÄKIRJAUS - KOKOUKSEN NIMI (ET)
 

‡e - Osakenttä on pakollinen, mikäli tieto on tarpeen

tietueen

kokouksen identifioinnin kannalta.

‡n - Kongressin järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

‡d - Kongressin aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.


Anchor
130
130
130 - PÄÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET)

Kenttää 130 käytetään luetteloitaessa anonyymeja klassisia teoksia, musiikkijulkaisuja, lakikokoelmia, sopimuksia tai karttoja, jolloin esim. termiä 'Merikartta' käytetään yhtenäistetyn nimekkeen tapaan.


Alkuperäinen/alkukielinen nimeke tai yleisnimisen teoksen keinotekoisesti muodostettu nimeke (lakikokoelmat, sopimukset, kartat, musiikkiteokset). Ks. Suomalaiset luettelointisäännöt. Hakutiedot, s. 165-238.

Jos tiedot yhtenäistetystä nimekkeestä ovat käytettävissä ja kenttä tallennetaan, suositellaan käytettäväksi kentän kaikkia soveltuvia osakenttiä.

Tähän kenttään merkitään myös alkuteoksen nimeke silloin kun teoksella ei ole 1XX-kentän tekijää - tämä koskee myös jatkuvia julkaisuja. Tällöin 245-kentän 1. indikaattorin arvo on 1. 

Alkuteoksen alanimekkeet jätetään yleensä pois tästä kentästä. Mikäli teoksen identifioinnin kannalta alanimeke on välttämätön, se ilmoitetaan osakentässä ‡a päänimekkeen jälkeen kaksoispisteellä erotettuna. 

‡g - Osakentän paikka riippuu siitä, täsmentääkö lisäys kokonaisuutta vai osaa. Musiikkiaineistossa käytetään osakenttää kokonaisuuden yhteydessä, kirjojen luetteloinnissa lisäys koskee useimmiten osaa, jolloin osakenttä ‡g merkitään osakentän ‡l jälkeen.

‡l - Kielimerkinnön välimerkitys poikkeaa alkuperäisestä MARC 21 -formaatista: Suomessa käytetään Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot-osan mukaisesti pilkkua eikä pistettä. Esim. 130 0# ‡a Raamattu, ‡l venäjä.

‡n, ‡p - Osakenttiä toistetaan tarvittaessa, jos osajako on monitasoinen.

Osakenttien järjestys:

‡a. ‡n, ‡p, ‡l   -  130 0# ‡a Raamattu. ‡p UT. ‡p Apostolien teot, ‡l vepsä.

HUOM! ‡a. ‡k, ‡l   -  130 0# ‡a Kalevala. ‡k Valikoima, ‡l suahili. 

Yhtenäistetyn nimekkeen käsite korvataan käsitteillä Auktorisoitu nimimuoto (Authorized form of name), Auktorisoitu hakutieto (Authorized access point),  Nimi (Name).

 

Voyager-indikaattori:
2. indikaattori 9 - Käytössä Fennica-tietokannassa merkityksessä Kokoelma.