Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
borderfalse


Column
width30%

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARC21
id1

Sisällysluettelo

Children Display
pageMARC 21 -sovellusohje (ISBD)

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä


Column
width70%


Excerpt

ISBD

3. Kontrollikentät 001-006

 

Info

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)


Anchor
001
001

001 - TIETUEEN KONTROLLINUMERO (ET) (P)

Muodostuu kirjastojärjestelmissä automaattisesti.


Anchor
003
003

003 - TIETUEEN KONTROLLINUMERON TUNNISTE (ET)


Anchor
005
005

005 - VIIMEISIMMÄN PÄIVITYKSEN AJANKOHTA (ET) (P)

Päivittyy kirjastojärjestelmissä automaattisesti.


Anchor
006
006

006 - LISÄINFORMAATIOKOODIT--YLEISTÄ TIETOA (T)

 • 006 - (BK) KIRJAT
 • 006 - (CF) ELEKTRONISET AINEISTOT
 • 006 - (CR) JATKUVAT JULKAISUT
 • 006 - (MP) KARTAT
 • 006 - (MU) MUSIIKKI
 • 006 - (MX) SEKALAISET AINEISTOT
 • 006 - (VM) VISUAALISET AINEISTOT

  Kenttää 006 käytetään aineistotyyppiä koskevan lisäinformaation tallentamiseen silloin, kun informaatiokoodit kentässä 008 eivät riitä kohteen ominaisuuksien kuvaamiseen. Kenttää 006 käytetään tarvittaessa kentän 008 lisänä, ei sen korvikkeena. Kentän 006 merkkipaikat 01-17 vastaavat kentän 008 merkkipaikkoja 18-34. Kenttää voidaan toistaa tarvittaessa.

  Esim.
 • musiikkivideo on ensisijaisesti visuaalista aineistoa (000/06 = g ja 008 = VM), musiikkia kuvaavat koodit annetaan kentässä 006 (MU),
 • äänilehti on puheäänite (000/06 = i ja 008 = MU), kausijulkaisukoodit ovat kentässä 006 (CR)

  Moniviestimissä valitaan 000/06 o (= moniviestin), jolloin 008 = VM ja 008/39 = b (moniviestin).  006- ja 007-kenttiä toistetaan, niin että kaikkien aineistotyyppien erityispiirteet ja ulkoasutiedot saadaan näkyviin.

           

 
...