Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
borderfalse


Column
width30%

ISBD

Tämä on Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen mukainen ohje 

Ajantasaiset ohjeet RDA-kuvailuun ks. RDA-sovellusohjeet

Sisällysluettelo

Haku tältä sivulta:

Livesearch
spaceKeyMARC21


Children Display

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARC21
id1

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiäColumn
width70%...