Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Warning

Sivusto siirtynyt osoitteeseen https://wiki.helsinki.fi/x/VOPkFw


Section
borderfalse


Column
width30%

ISBD

Tämä on Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen mukainen ohje -> RDA-sovellusohje

Sisällysluettelo

Children Display

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARC21
id1

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

  
Column
width70%