Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämä on wikialue, jonka avulla toteutetaan MARC 21 -sovellusohje Voyager-kirjastoille.

Aluksi käyttöoikeudet annetaan Voyager-kirjastojen yhteiselle Linnea-cat -työryhmälle.