Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
bordertrue


Column
width30%

Sivut

MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille -sovellusohje (ISBD) 

Huom!

Tämä on Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen mukainen MARC 21 -formaatin sovellusohje 

Ohjeet RDA-kuvailuun ks. RDA-sovellusohjeet

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARC21
id1

Muita MARC 21 -resursseja:

MARC 21 -formaatin suomenkielinen käännös
MARC 21 på svenskaColumn
width70%

ISBD

Tämä on MARC21-wikialue, jonka avulla toteutetaan on toteutettu MARC 21 -sovellusohjeet Voyager-kirjastoille. Aluksi työlistalla Tämä on bibliografisten tietojen (BIB) sovellusohje. Jatkossa saadaan toivottavasti aikaiseksi myös varastotietojen Toistaiseksi ei ole tehty  erillisiä sovellusohjeita varastotiedoille (HOLD) ja auktoriteettitietojen eikä auktoriteettitiedoille (AUKT) sovellusohjeet.

Käyttöoikeudet tälle wiki-alueelle sallitaan aluksi vain Voyager-kirjastojen yhteiselle Linnea-cat -työryhmälle. Kun sovellusohje on "valmis" (kehitystyö jatkuu tietenkin ikuisesti...), se avataan julkiseksi ja sovellusohjeet linkitetään suomennettuihin MARC 21 -formaatteihin.

Wikin käyttöohjeita Sovellusohjeet toimivat alun perin Melinda-metatietovarannon kuvailun ohjeena, mutta myös muiden kirjastojen kannattaa varautua metatietovarannon laajentumiseen ja noudattaa näitä ohjeita. Melinda-kirjastot ovat siirtyneet RDA-kuvailuohjeiden mukaiseen kuvailuun vuoden 2016 alusta. Tämä ohje on edelleen Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen (ISBD Consolidated) mukainen. Ohje on päivitetty kesäkuussa 2016. Jatkossa tähän päivitetään enää vain formaatin muutokset ja säännöistä riippumattomat kuvailun muutokset. 

Kaikilla on oikeus lukea ja kommentoida tätä sovellusohjetta. Ks. wikin käyttöohjeita.

Editointioikeudet on Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän jäsenillä. Käyttäjien kommentit käsitellään työryhmän kokouksissa.

MARC21-wikialuetta ylläpitää Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelujen MARC-vastuuhenkilö. Yhteystiedot: marc.-posti (at) helsinki.fi.

Sovellusohjeen viimeisimmät päivitykset

Recently Updated