Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on ensimmäisenä yksikkönä HY:ssä ottanut käyttöön opettajien henkilökohtaiset pedagogisen kehittymisen suunnitelman. Tarkoitus on, että jokainen tiedekunnassa opettava opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsen suunnittelee kehittymistään ja kehittyy paitsi tutkijana myös opettajana. Tavoittena on, että vakituisilla opettajilla ja tutkijoilla on vähintään 25 op:n laajuiset yliopistopedagogiikan opinnot. Tämä otetaan jatkossa huomioon vakituisia nimityksiä tehdessä. Tiedekunnan dekaani on tehnyt asiasta päätöksen keväällä 2018.

Suunnitelman tekemiseen löydät ohjeita tästä wikistä. Tiedekunnan pedagogiset yliopistonlehtorit auttavat mielellään suunnitelman muokkaamisessa, kehittymisesi suunnittelemisessa ja opetuksen kehittämisessä. Ole meihin mielellään yhteydessä ml-opetuki@helsinki.fi.

...