Child pages
  • Matemaattinen analyysi

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


ma i–IV:  Kokeista yleisesti  (syksy

...

2018–)


Kunkin MA-kurssin voi suorittaa kurssikokeella  (kesto 2,5 h tai hieman enemmän/24 pistettä)  tai erilliskokeella  (uusi kesto 3 h).  Harjoitusten lisäpistejärjestelmä tukee kurssin suorittamista kurssikokeella, mutta erilliskokeinkin voi saada täyden arvosanan.  Lisäpisteitä saa kurssikokeen pistemäärän jatkoksi sekä "kirjallisista" harjoituksista  (enintään 4 pistettä)  että automaattiharjoituksista.  Pisteet yleensä lasketaan ½ pisteen välein. Selvä ero koelajeissa on myös apuvälineiden käytössä:

...