Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Label (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

758 ## ‡4 http://rdaregistry.info/Elements/m/P30135 ‡i Has work manifested:‡a Bored of the Rings ‡1 http://www.wikidata.org/entity/Q1613936

758 ## ‡4 http://rdaregistry.info/Elements/w/P10197 ‡i Parody of (work):‡a Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973. Lord of the rings ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/no97079452