Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

758 - Resursens identifikator (R)

Identifikator för en resurs som är varken den resurs som beskrivs i katalogposten eller resursen vartill identifikator anknyter till. Resurser kan innehålla FRBR verk, uttryck (expression), manifestationer och exemplar. Fältet beskriver inte någon särskild innehållsstandard eller datamodell.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

a Namn (Label) (NR)
Resursens namn, titel eller annan mänskligt läsbar uttryck som beroende av den urspungliga ursprungliga databasen kan vara från t. ex. fälten fält rdfs:label eller skos:prefLabel:. Motsvarande standardnummer anges i delfält 0.

...

1 Real World Object URI (R)

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

...