Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

758 -

...

 Resursens identifikator (R)

Identifikator för en resurs som är varken den resurs som beskrivs i katalogposten eller resursen vartill identifikator anknyter till. Resurser kan innehålla FRBR verk, uttryck (expression), manifestationer och exemplar. Fältet beskriver inte någon särskild innehållsstandard eller datamodell.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Namn (Label) (NR)
Resursens namn, titel eller annan mänskligt läsbar uttryck som beroende av den ursprungliga databasen kan vara från t. ex. fält rdfs:label eller skos:prefLabel:. Motsvarande standardnummer anges i delfält 0.

i Relationsbeteckning/-fras (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

758 ## ‡4 http://rdaregistry.info/Elements/m/P30135 ‡i Has work manifested:‡a Bored of the Rings ‡1 http://www.wikidata.org/entity/Q1613936

758 ## ‡4 http://rdaregistry.info/Elements/w/P10197 ‡i Parody of (work):‡a Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973. Lord of the rings ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/no97079452