Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip
titleHUOM

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on ottanut vuonna 2018 käyttöön opettajien henkilökohtaiset pedagogisen kehittymisen suunnitelmat. Tarkoitus on, että jokainen tiedekunnassa opettava opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsen kehittyy paitsi tutkijana myös opettajana. Tavoittena on, että vähitellen vakituisilla opettajilla ja tutkijoilla on vähintään 25 op:n laajuiset yliopistopedagogiikan opinnot. Tämä otetaan jatkossa huomioon vakituisia nimityksiä tehdessä.

Kun suunnittelet opetus- ja tutkimustehtäviäsi, tee samalla myös henkilökohtainen pedagogisen kehittymisesi suunnitelma. Tällä sivulla on ohjeita suunnitelman tekemiseen. Voit sopia tapaamisen tiedekunnan pedagogisten yliopistonlehtoreitten kanssa, jos haluat keskustella suunnitelmastasi. Työskentelemme Chemicumissa huoneessa A123. Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen ml-opetuki@helsinki.fi.

Table of Contents

  1. Suunnittele aluksi

1.1. Tulevat opetus- ja ohjaustehtäväsi

...

  • Tenure track –kauden arviointikriteereihin kirjataan, että henkilö laatii henkilökohtaisen pedagogisen kehittymisen suunnitelman tiedekunnan ohjeiden mukaan ja että tämä suunnitelma ja sen toteutuminen otetaan huomioon arvioinnissa.
  • Kun suunnitelma on mielestäsi valmis, lähetä se omalle esihenkilöllesi sekä pedagogisille yliopistonlehtoreille (ml-opetuki@helsinki.fi) ja pyydä molemmilta hyväksyntää tai kommentteja. Kun olet saanut em. tahojen hyväksynnän, lähetä hyväksytty pedagogisen kehittymisen suunnitelma sähköpostitse HR:ään (Kumpulan HR-tiimi (hr-kumpula@helsinkikumpula@helsinki.fi) arkistoitavaksi, kopio (cc) omalle esihenkilölle ja pedagogisille yliopistonlehtoreille. (Ei tarvitse allekirjoittaa paperilla, kun hyväksyvät tahot ovat kopiona.)
  • Tenure track -arviointia varten apulaisprofessorin laatimassa itsearvioinnissa pyydetään selvittämään jatkossa myös pedagogisen kehittymisen suunnitelman toteutumista.

...