Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Merkitsemäsi kysymykset näkyvät tentin navigaatiossa punaisella merkillä. Ao. kuvassa kysymys 2 on merkitty ja siihen ei ole vastattu. Kuvassa olevat vastatut kysymykset (tallentuneet vastaukset) 1 ja 3 ovat harmaat.

Jos yhteys verkkoyhteys katkeaa tentin aikana (esim. sähkökatko)

Moodle tallentaa vastauksiasi parin minuutin välein. Ennen yhteyden katkemista tallennetut vastaukset ovat tallessa ja tenttiä pystyy jatkamaan yhteyden palattua. Eli jos yhteys katkeaa, odottele ensin rauhassa hetki. Jos mitään ei tapahdu, päivitä sivu. Navigoi takaisin tenttiin. Sinulla on edelleen pääsy tenttiin, joten paina "Jatka viimeisintä suorituskertaa".

...