Child pages
  • Moodle-instruktioner för studerande vid HU

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tip

Moodle-instruktionerna är avsedda för studerande som använder Moodle-version 2.4 vid Helsingfors universitet. Centret för undervisningsteknologi ansvarar för sidans uppdatering. Förbättringsförslag och kommentarer tas gärna emot per e-post till ok-moodle@helsinki.fi.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

På Moodle hittar du även ett övningsområde där du kan träna några av de mest typiska funktionerna. Övningskursen heter Moodle harjoituskurssi / Moodle training course, 20142015 och finns på https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=6884. Logga in i Moodle och gå in på kursområdet; du behöver ingen kursnyckel.

...