Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleKuvaus

 

Sisältö

  • IA: Metriset avaruudet, avoimet ja suljetut joukot sekä jatkuvat kuvaukset.
  • IB: Homeomorfismi, metriikkojen ekvivalenssi, jonot ja raja-arvot, täydellisyys, kompaktius, yhtenäisyys

Todelliset esitiedot

-Matematiikan perusopinnot, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (suositeltu myös Vektorianalyysi I ja II)

Kurssin käytännöt

-

Työläys

-

Miksi tärkeä?

-Tärkeä myöhempiä matematiikan kursseja (mm. Mitta ja Integraali) varten

Muuta

-

 

...