Child pages
  • Mickelsson, Jouko

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%

Opetus / Undervisning / Teaching

Lien algebrat, syksy 2009

Pääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriasta, kevät 2009

Pääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriasta, syksy 2008

Pääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriasta (2), kevät 2007

Pääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriasta, syksy 2006

Lien algebrat, syksy 2005

Column
width40%

Yhteystiedot

Huone: D325
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: (09) 191
Sähköposti: jouko.mickelsson 'at' helsinki.fi
Vastaanottoajat: ti 14-15

Kontaktinformation

Rum: D325
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: (09) 191
Epost: jouko.mickelsson 'at' helsinki.fi
Mottagningstid: tis 14-15

Contact information

Room: D325
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-9-191
Email: jouko.mickelsson 'at' helsinki.fi
Office hours: Tue 14-15