Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width50%

Petteri Harjulehto

dosentti

Column
width40%

Section
Column
width50%

Kotisivu / Hemsida / Home page

http://www.helsinki.fi/~pharjule/

Opetus / Undervisning / Teaching

Geometria, kevät 2011

Johdatus diskreettiin matematiikkaan, syksy 2010, periodi II

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, syksy 2010, periodi I

Geometria, kevät 2010

Column
width40%

Yhteystiedot

Matematiikan laitos

20014 Turun yliopisto

Sähköposti: petteri.harjulehto 'at' helsinki.fi

Kontaktinformation

Epost: petteri.harjulehto 'at' helsinki.fi

Contact information

Email: petteri.harjulehto 'at' helsinki.fi