Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Tutkimuskotisivu / Research Home page

www.siltanen-research.net

Teollisuusmatematiikan laboratorio / Industrial Mathematics Laboratory

Industrial Mathematics Laboratory Home Page

Opetus / Teaching

Syksyisin (alkaen vuonna 2018; aiemmin tämä kurssi on pidetty keväisin) opetan kurssin Inversio-ongelmat. Keväisin (alkaen vuonna 2018) opetan kurssin Matriisilaskennan sovelluksia, jossa perehdytään Matlab-ohjelmiston avulla käytännössä tarvittavaan matematiikkaan. Vuonna 2018 ohjelmistoon tulee uusi kurssi, joka käsittelee Fourier- ja aallokemuunnoksia.

I teach regularly two courses: Inverse Problems and a course on numerical linear algebra. Both courses are taught in English.

Opinnäytteiden ohjaus

Ohjaan mielelläni kandidaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia. Aiheeni ovat teoriaa ja sovelluksia yhdistäviä ja sisältävät Matlab-ohjelmistolla toteutettavan matemaattisen ohjelmointitehtävän. Usein aiheet sivuavat tutkimuskotisivullani www.siltanen-research.net esiteltyjä aiheita tai liittyvät jonkin teollisuusyrityksen tarpeisiin. Jos tällainen opinnäyteprojekti kiinnostaa ja seuraavat esitietovaatimukset täyttyvät kohdallasi, ota rohkeasti yhteyttä minuun sähköpostilla.

  • Esitietovaatimus kandityöprojektille: kurssini Matriisilaskennan sovelluksia suoritettuna vähintään arvosanalla 4. Kurssi luennoidaan keväisin periodissa IV. Vanhoja kurssikotisivuja tarjolla täällä.
  • Esitietovaatimus graduprojektille: kurssini Inversio-ongelmat suoritettuna projektitöineen vähintään arvosanalla 4. Kurssi luennoidaan syksyisin periodeissa I-II. Vanhoja kurssikotisivuja tarjolla täällä.

Lista Helsingin yliopistossa ohjaamistani kanditöistä:

2018 Tomi Kallava: Kaksiulotteisen asteroidin muodon esittäminen NURBS-käyrällä sekä valokäyrän simulointi
2018 Siiri Rautio: Matriisiton kuvanpaikkaus käyttäen yleistettyä kokonaisvaihtelusäännöllistämistä

2017 Arttu Nieminen: Simuloitu hehkutus
2017 Miika Pelkonen:
Lokaalit ei-tekstuurilliset kuvanpaikkausmenetelmät harmaasävykuville – kaksi funktion kokonaisvaihtelua hyödyntävää menetelmää
2017 Pentti Sunila: Kokonaisvaihtelumenetelmät röntgentomografiassa

2016 Santeri Horttanainen: Radiositeetti
2016 Lauri Lode: Chan-Vese -kuvasegmentaatio
2016 Aaro Salosensaari:
Mallinnettu jäähdytys ja ympyräkiekkojen etsiminen kuvasta
2016 Teemu Säilynoja: Kahden lohkon osittainen pienimmän neliösumman menetelmä muotoanalyysissä

2015 Vesa Piilola: Kohinan suodattaminen harmaasävykuvista
2015 Topias Rusanen: 4D-tomografiasimulaatio
2015 Antero Vainio: Kohinanpoisto opetetun sanaston avulla

2014 Henna Kainulainen: Konveksin kappaleen muodon selvittäminen valokäyrästä kaksiulotteisessa tapauksessa
2014 Lasse Lybeck: Puheäänteen matemaattinen mallinnus ja simulointi

2013 Joona Honkavaara: Haarin aallokkeen käyttö signaalin pakkauksessa
2013 Juha-Antti Isojärvi: Valokuvien orientaatioanalyysi ja curveletit
2013 Janne Leppä-Aho: Pääkomponenttianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi
2013 Tuomo Ritakallio: Tunnuslukujen soveltaminen fotonijonon snapshottiin ja pikselöinnin tihentämisen vaikutus tunnuslukuihin
2013 Pekko Tuominen: Diskreetin aallokemuunnoksen käyttö signaalin pakkauksessa

2012 Mika Huttunen: Histogram Adjustment
2012 Tiia Komulainen: Pieni hyvän visualisoinnin opas herra E.R.Tuften mukaan
2012 Jarno Lintusaari Viitatuimmat artikkelit sivustolla CiteULike analysoituna koneoppimisen tukivektorikoneella
2012 Miika Paavola: JPEG-pakkausartefaktojen poistaminen
2012 Kimmo Sirén: Äänilähteen käänteissuodatus
2012 Kimmo Suotsalo: Kalliiden kohdefunktioiden optimointialgoritmit

Lista Helsingin yliopistossa ohjaamistani graduista:

2018 Aaro Salosensaari: X-ray computed tomography of pipe sections by discrete tomography and total variation minimization
2018 Suvi Telivuo: Satunnaismetsä-koneoppimismenetelmä, teoria ja soveltaminen

2017 Nargiza Djurabekova: Non-local total variation in sparse and limited angle computerized tomography
2017 Markus Juvonen: Patch-based image representation and restoration
2017 Juho Rimpeläinen: Feedback control for sparsity based regularization parameter selection in X-ray tomography

2016 Minna Hannula: Time series analysis: gap filling and feature recognition
2016 Riikka Huusari: Automatic identication of land cover types from satellite data with machine learning techniques
2016 Erna Piila: Some fundamental concepts of discrete tomography
2016 Robert Sirviö: Quantifying commodity basis risk by simulating the price dynamics of futures
2016 Joonas Syren: Theoretical and numerical analysis of the Dirichlet-to-Neumann map in EIT
2016 Pekko Tuominen: Computation of Advanced Sky Condition Using Neural Networks and Motion Detection

2015 Jenni Helander: Demosaicing - värikuvan muodostus digitaalikamerassa
2015 Henna Kainulainen: Dynamic X-ray computed tomography in 2D with total variation regularization
2015 Sini Lehtonen: Focus Stacking - Kuvien yhdistäminen tarkaksi kuvaksi
2015 Patrik Lod: Superresoluutio
2015 Petri Luukkonen: Learning Image Dictionary using Non-negative Matrix Factorization and K-SVD
2015 Lasse Lybeck: Digital speech and the Markov chain Monte Carlo method for glottal inverse filtering
2015 Alexander Meaney:Design and Construction of an X-ray Computed Tomography Imaging System
2015 Eija Muhonen: MH-MCMC -menetelmän käyttö geometristen kuvien terävöittämisessä
2015 Miika Paavola: Sirontamuunnoksen katkaisu ja epälineaarisuus impedanssitomograassa
2015 Topi Talvitie: Geometric k:th shortest paths

2014 Visa Mikkola: Sovellus satunnaisprojektioille: Korkeaulotteisen vektorin palauttaminen satunnaisista lineaarisista mittauksista
2014 Manu Hietaniemi: Hahmontunnistus terästeollisuudessa

2013 Sanna Tyrväinen: Nonlocal Total Variation Regularization in Image Deconvolution
2013 Jussa Klapuri:Epileptic Seizure Detection Using a Wrist-Worn Triaxial Accelerometer

2012 Olli Koskela: Three Ideas of Metal Artifact Reduction in CT Imaging

2011 Jussi Määttä: Orthonormal wavelets and the scale-invariance of natural images
2011 Markus Kettunen: Valaistusyhtälö

Lista ohjaamistani väitöskirjoista:

2018 Zenith Purisha (Helsingin yliopisto): Novel algorithms in X-ray computed tomography imaging from under-sampled data
Vastaväittäjät: Marta Betcke (University College London) ja Nuutti Hyvönen (Aalto-yliopisto). Zenithin inversioväitöshattu: kukkapipo.

Image Added

2017 Andreas Hauptmann (Helsingin yliopisto): Advances in D-bar methods for partial boundary data electrical impedance tomography
Vastaväittäjä: David Isaacson (Rensselaer Polytechnic Institute, USA). Andreaksen inversioväitöshattu: keltainen pompulalippis.

Image RemovedImage Added

2015 Esa Niemi (Helsingin yliopisto): Numerical Solution of Limited-Data Inverse Problems Arising from X-Ray Tomography and Acoustic Inverse Scattering.
Vastaväittäjä: Aku Seppänen (Itä-Suomen yliopisto). Esan inversioväitöshattu: ruskea stetson.
Image RemovedImage Added

2014 Martti Kalke (Helsingin yliopisto): Image processing methods for limited angle tomography and sparse angle tomography.
Vastaväittäjä: Tanja Tarvainen (Itä-Suomen yliopisto). Martin inversioväitöshattu: neljäntuulenhattu.

Image RemovedImage Added

2014 Janne Tamminen (Helsingin yliopisto): Computational studies on direct reconstruction methods in tomographic imaging.
Vastaväittäjä: Erkki Somersalo (Case Western Reserve University, USA). Jannen inversioväitöshattu: merimieslakki. 

Image Modified

2013 Kati Niinimäki (Itä-Suomen yliopisto): Computational optimization methods for large-scale inverse problems.
Vastaväittäjä: Carola-Bibiane Schönlieb (University of Cambridge, UK). Katin inversioväitöshattu: pinkki röyhelölierihattu. 

Image RemovedImage Added

 
Column
width40%

Yhteystiedot

Huone: A410
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: (040) 594 3560
Sähköposti: samuli.siltanen 'at' helsinki.fi
Vastaanottoajat: sovitaan sähköpostitse

Kontaktinformation

Rum: A410
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: (040) 594 3560
Epost: samuli.siltanen 'at' helsinki.fi
Mottagningstid:  överenskommas med e-post

Contact information

Room: A410
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-40 594 3560
Email: samuli.siltanen 'at' helsinki.fi
Office hours: please send me email


...