Child pages
  • Piiroinen, Petteri

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Opetus / Undervisning / Teaching

Data-analyysin projekti 2021

Asymptotic statistical inference, kevät 2021

Tilastollinen päättely I, kevät 2021

Bayesian inference (Bayes-päättely), kevät 2021

Tilastollinen päättely IIa, syksy 2020

Tilastotiede ja R tutuksi II, syksy 2020

Stokastiset prosessit, syksy 2020

Tilastotiede ja R tutuksi I, syksy 2020

Avoin yo: Tilastotiede ja R tutuksi I, kesä 2020

Avoin yo: Tilastotiede ja R tutuksi II, kesä 2020

Data-analyysin projekti 2020

Tilastollinen päättely I, kevät 2020

Bayesian inference (Bayes-päättely), kevät 2020

Avoin yo: Tilastotiede ja R tutuksi I, kevät 2020

Tilastollinen päättely IIa, syksy 2019

Tilastotiede ja R tutuksi II, syksy 2019

Tilastotiede ja R tutuksi I, syksy 2019

Tilastollinen päättely I, kevät 2019

Tilastollinen päättely II, kevät 2019

Todennäköisyyslaskenta IIb, syksy 2018

Todennäköisyyslaskenta IIa, syksy 2018

Tilastollinen päättely I, kevät 2018

Tilastollinen päättely II, kevät 2018

Todennäköisyyslaskenta IIb, syksy 2017

Todennäköisyyslaskenta IIa, syksy 2017

Tilastollinen päättely I, kevät 2017

Tilastollinen päättely II, kevät 2017

Todennäköisyyslaskenta II, syksy 2016

Todennäköisyyslaskenta II, syksy 2015

Stochastic processes on domains, spring 2015

Stokastiset differentiaaliyhtälöt, syksy 2009

Stokastiset prosessit, kesä 2008

Funktionaalianalyysin peruskurssi, kevät 2006

Differentiaaliyhtälöt, kesä 2005


Column
width40%

Yhteystiedot

Huone: C312
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02 941 51424
Sähköposti: petteri.piiroinen 'at' helsinki.fi
Vastaanottoaika: ti 12-13

Kontaktinformation

Rum: C312
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02 941 51424
Epost: petteri.piiroinen 'at' helsinki.fi
Mottagningstid: tis 12-13

Contact information

Room: C312
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-2-941 51424
Email: petteri.piiroinen 'at' helsinki.fi
Office hours: Tue 12-13


...