Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width50%

Harri Nyrhinen

Yliopistonlehtori
Universitetslektor
University lecturer

Column
width40%

Section
Column
width50%

Kotisivu / Hemsida / Home page

http://wiki.helsinki.fi/display/Stochastics/Harri+Nyrhinen

Opetus / Undervisning / Teaching

Riskiteoria, syksy 2009

Sijoitustoiminnan matematiikkaa, kevät 2009

Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi, syksy 2008

Henkivakuutusmatematiikka, syksy 2008

Äärimmäisten ilmiöiden teoriaa, kevät 2008

Äärimmäisten ilmiöiden teoriaa, kevät 2007

Johdatus suurten poikkeamien teoriaan, kevät 2008

Riskiteorian jatkokurssi, syksy 2007

Riskiteoria, syksy 2007

Sijoitustoiminnan matematiikkaa, kevät 2007

Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi, syksy 2006

Henkivakuutusmatematiikka, syksy 2006

Riskiteorian jatkokurssi, kevät 2006

Todennäköisyysteoria, kevät 2006

Riskiteoria, syksy 2005

Column
width40%

Yhteystiedot

Huone: A403
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: (09) 191 51471
Sähköposti: harri.nyrhinen 'at' helsinki.fi
Vastaanottoajat: ti 14-15

Kontaktinformation

Rum: A403
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: (09) 191 51471
Epost: harri.nyrhinen 'at' helsinki.fi
Mottagningstid: tis 14-15

Contact information

Room: A403
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-9-191 51471
Email: harri.nyrhinen 'at' helsinki.fi
Office hours: Tue 14-15